دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود پروپوزال روش تحقیق

دانلود نمونه پروپوزال

دانلود رایگان پروپوزال روش تحقیق

یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان ، انتخاب موضوع مناسب و همچنین نحوه نگارش پروپوزال روش تحقیق است. در این مقاله ما تعدادی پروپوزال رایگان قرار دادیم که دانشجو می تواند با نحوه نگارش پروپوزال روش تحقیق آشنا شود. همچنین در این بخش شما می توانید جدیدترین موضوعات پروپوزال رشته های مختلف شامل مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک، مدیریت، مهندسی برق، مهندسی صنایع و سایر رشته ها را مشاهده و دانلود  نمایید.

مشاهده و دانلود جدیدترین موضوعات پروپوزال روش تحقیق – رشته های مختلف (۲۰۲۲و ۲۰۲۱)

دانلود رایگان پروپوزال روش تحقیق

پروپوزال روش تحقیق

بخشهای اصلی تشکیل دهنده پروپوزال

الف- عنوان تحقیق به فارسی

الف- عنوان تحقیق به انگلیسیج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

این قسمت شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق است.

د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد، بیان می شود. دانلود رایگان پروپوزال

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

مختصری از پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق بررسی می شود.

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق :

ویژگی های متمایزکننده تحقیق را بیان می کند.

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

اهدافی است که دانشجو قصد دارد در تحقیق خود به آن بپردازد.

ط- سؤالات تحقیق :

سولاتی است که دانشجو قصد دارد در تحقیق خود به آن پاسخ دهد. دانلود رایگان پروپوزال

ی) فرضیه‏های تحقیق

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی):

۵ – روش‌شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق برحسب هدف، نوع داده‌ها و نحوه اجرا

شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورداستفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک است.

ب- متغیرهای تحقیق دانلود رایگان پروپوزال

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها بیان می شود.

ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره ) گردآوری داده‏ها :

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها:

و) فهرست منابع و مأخذ دانلود رایگان پروپوزال

رفرنس مربوط به تحقیقات ذکر شده در تحقیق در این بخش قرار می گیرد

دسته‌بندی موضوعات پروپوزال روش تحقیق بر اساس رشته دانشگاهی

پیشنهادات موضوع پروپوزال روش تحقیق بر اساس مقالات ۲۰۲۱

موضوعات زیر بر اساس مقالات ۲۰۲۱ ارائه شده اند. لینک مقاله اصلی نیز همراه با موضوع ارائه شده است.

  • سیستم هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا برای غربالگری COVID-19 با استفاده از تصویربرداری حرارتی هوایی


Artificial intelligence-enabled Internet of Things-based system for COVID-19 screening using aerial thermal imaging

  • شبکه های اینترنت اشیا-با صرفه جویی در مصرف انرژی و خود سازمان دهی برای نظارت بر خاک در کشاورزی هوشمند

Energy-efficient and self-organizing Internet of Things networks for soil monitoring in smart farming

  • یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر کانگورو در شبکه های مبتنی بر نرم افزار

A kangaroo-based intrusion detection system on software-defined networks

  • نزدیکترین تشخیص نفوذ مبتنی بر خوشه از طریق شبکه های عصبی کانولوشن

Nearest cluster-based intrusion detection through convolutional neural networks

  • طبقه بندی سرطان دهانه رحم با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن و ماشین های یادگیری حداکثر (افراطی)

Cervical cancer classification using convolutional neural networks and extreme learning machines

  • پیش بینی خطر مرگ و میر در بیماران مبتلا به COVID-19 با استفاده از یادگیری ماشین برای کمک به تصمیم گیری پزشکی

Predicting mortality risk in patients with COVID-19 using machine learning to help medical decision-making

پروپوزال روش تحقیق

شخیص بدافزار در اینترنت اشیا صنعتی بر اساس تجسم تصویر ترکیبی و مدل یادگیری عمیق

Malware detection in industrial internet of things based on hybrid image visualization and deep learning model

پروپوزال روش تحقیق

پروپوزال روش تحقیق

دانلود پروپوزال روش تحقیق – مهندسی کامپیوتر

دیدگاه‌ها (0)

*
*