دپارتمان پژوهشی سفیر

سیمولینک

 شبیه سازی مدل کامل خودرو با دمپر الکترومغناطیسی در متلب

 شبیه سازی مدل کامل خودرو با دمپر الکترومغناطیسی در متلب هدف اصلی این پروژه  شبیه سازی مدل کامل خودرو با…

شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب

  شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب در این قسمت شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم که در متلب نوشته…

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR هدف از این تحقیق تحلیل ارتعاشات…