دپارتمان پژوهشی سفیر

بلاک دیاگرام کنترلر UPQC

معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده به هارمونیک

معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده به هارمونیک

در گذشته پرداختن به مسائل کیفیت برق و توان ارسالی پندان مهم نبود و تنها پایداری شبکه با توجه به تییر بار حائز اهمیت بود. صنایع نیز مشابه مشترکین خانگی نیاز چندانی به تامین انرژی از طریق برق نداشتند. با پیشرفت صنایع و ساخت مسائل مختلف ، اهمیت کیفیت انرژی ارسالی بیشتر شد.

همچنین با گسترش شبکه ها و استفاده از ترانسفورماتورها و مسئله به اشباع رفتن آنها تولید هارمونیک ها در شبکه افزایش یافت. این موارد سبب ناپایداری ، تلفات و افت ولتاژ برای مصرف کننده ها و غیره در شبکه شدند و مشترکین و صنایع را تحت تاثیر قرار دادند.

بلاک دیاگرام کنترلر UPQC
بلاک دیاگرام کنترلر UPQC

جهت برآوردن کیفیت توان مطلوب به یک دستگاه حساس و جلوگیری از متاثر شدن توان ارسالی به آن از هرگونه اغتشاش شبکه و یا فیدر تغذیه کننده آن، ساخت ادواتی به نام Custom Power  گسترش یافته است. با توجه به تاثیر پذیری سیستم حساس به نوع اغتشاش و بر اساس هدف ، جبرانگر خاص آن طراحی می گردد.

تنها جبرانگری که می تواند تا حدودی کلیه اغتشاشات را همزمان جبران نماید، جبرانگر UPQC است که در این پروژه نیز مورد بحث است. UPQC  توانایی غلبه بر نامتعالی بار و یا ولتاژ و Voltage Sag/Swell و همچنین حذف هارمونیک های ولتاژ و جریان و تامین توان راکتیو بار را دارد. UPQC  دارای کنترلهای مختلفی است که هرکدام از آنها دارای نقاط قوت در یک یا چند مورد است.

در این پروژه ابتدا انواع مختلف کنترلرها و مدار قدرت معرفی گردیده و به مقایسه بین آنها پرداخته می شود. سپس جهت پوشش افت ولتاژ، نوع خاصی از کنترلر معرفی و شبیه سازی می شود.

فهرست مطالب معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ بوسیله نرم افزار EMTP در محیط آلوده به هارمونیک

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: تبدیلات و استفاده از آن در کنترلUPQC
  • تبدیلات
  • استفاده از تبدیل پارک
 •  فصل سوم: مدل هارمونیکی سیستم، اندازه امپدانس ترانس سری، انقال توان و تایین ظرفیت خازنDC
  • با معادل تیپ ولتاژی و جریانی
  • فیلتر هایبریدی
  • سیستم UPQS
  • توانهای اکتیو و راکتیو لحظه ای فیلتر اکتیو سری
  • تعیین ظرفیت خازن DC
 • فصل چهارم: کنترل تک فاز جهت جبران VOltage sag  کنترل فازی
  • کنترلر occ
  • استراتژی جبران در افت ولتاژ سمت بار
  • استفاده از کنترل فازی
 • فصل پنجم: ساختارهای جدید UPQC
  • IUPQC
  • حذف ترانس کوپل
 • فصل ششم: روش استفاده شده در این پروژه و شبیه سازی
  • تبدیل فورتسکو
  • روش تولید مرجع
  • شبیه سازی و آنالیز
 • فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *