استفاده از سيم حافظه دار در بال هواپيماي جنگي

بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی

بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی

در این بخش قصد داریم در مورد بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی به طور خلاصه مطالبی را بیان کنیم.

اعضای سازه های مختلف همچون هواپیماها، قطارها، ماشین ها، کشت یها …به دلایل مختلف در معرض رخدادهایی هستند که موجب ایجاد ترک و در نهایت تخریب عضوهای آنها می شود .

حتی اگر دلیل خاصی برای ایجاد ترک نباشد، به دلایل مختلف مثلاً خطکشی های اندازه گذاری ممکن است در طول عمر کار سازه، بر اثر خستگی ناشی از پیشرفت همان اثر کوچک ایجاد ترک هایی شود که در نهایت منجر به تخریب اعضای سازه شود و در نتیجه مجبور به تعویض آن عضو و یا در بدترین حالت موجب ایجاد تخریب های بزرگ و در نهایت کنارگذاشتن کل سازه شود.

ترمیم ترکهای سازه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر مالی مفید بوده و با روشهای مختلف ترمیم صورت میگیرد. این ترمیم ها در برخی موارد توانایی بازگرداندن کل استحکام عضو، قبل از ایجاد ترک را دارند.

روش اصلاح شده ی بستن ترک
روش اصلاح شده ی بستن ترک

با پیشرفت دانش بشر هر روز راه های جدیدتر و مفیدتری برای ترمیم اعضای سازه ها ابداع می شود .در گذشته ترمیم سازه ها توسط اتصالات مکانیکی انجام می پذیرفت، نکته اینکه خود همین اتصالات مکانیکی در طول زمان موجب تمرکز تنش و در نهایت ایجاد ترک و شکست در عضو می شوند.

یکی از روش های ترمیم که در سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و سودمندی آن به اثبات رسیده، ترمیم قیدی با چسب عضو سازه با استفاده از وصله ی کامپوزیتی میباشد. مواد کامپوزیت به دلیل وزن کم استحکام بالا و ویژگیهای منحصر به فرد دیگر م یتوانند در ترمیم اعضای سازه های مختلف چه فلزی و چه کامپوزیتی مورد استفاده قرار گیرند .

بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی

یکی از بیشترین کاربردهای وصله های کامپوزیتی در ترمیم آلومینیم های صنایع هوایی و دریایی می باشد. این وصله ها از جنس های مختلف ساخته شده و هرکدام با توجه به نوع کاربرد مورد استفاده قرار می گیرند .

در ساختارهای کامپوزیتی، این ویژگیشان که از مواد مختلف تشکیل شده اند باعث شده روز به روز با اضافه کردن اجزاء جدید به این ساختارهای کامپوزیتی ساختارهایی جدید با ویژگی های بهتر برای کاربرد خاص پیدا شود. یکی از این نوآوری ها استفاده از مواد هوشمند در ساختار کامپوزیت

می باشد.

مواد هوشمند با توجه به نوع ساختار کامپوزیتی، درون ساختارها به کار رفته و مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این مواد هوشمند، آلیاژهای حافظه دار هستند، که دارای خاصیت به خاطر آوردن شکل خود می باشند. هم اکنون بسیاری از پژوهشگران در حال بررسی اثر استفاده و نحوه ی عملکرد این مواد در درون ساختار کامپوزیتی م یباشند.

در این تحقیق اثر وارد کردن آلیاژهای حافظه دار به عنوان عضو هوشمند درون وصله های کربن-اپوکسی برای ترمیم یک صفحه آلومینیومی ترکدار در مقایسه باوصله ی کربن -اپوکسی بدون عضو هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است.

 

سودمندی ترمیم اعضای سازه های فلزی با استفاده از وصله ی کامپوزیتی، اثبات شده است. در این تحقیق رفتار پیشرفت ترک در یک صفحه ی آلومینیومی با ترک لبه ای که با وصله ی کامپوزیتی هوشمند از یک طرف ترمیم شده است بررسی می شود. سیم های حافظه دار بعنوان یک ماده ی هوشمند درون وصلهی کامپوزیتی کربن-اپوکسی قرار داده شده و با حالت بدون سیم و همچنین صفحه ی بدون وصله(ترمیم نشده) مقایسه شده است. سپس یک شبیه سازی عددی با استفاده از نر م افزار Ansys برای تخمین طول عمر صفحه ی آلومینیومی بر مبنای قانون پاریس انجام شده و نتایج حاصله با حالت تجربی مقایسه شده است.

فهرست مطالب بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی

 • فصل اول : کلیات
  • هدف
  • پیشینه تحقیق
  • روش کار و تحقیق
 • فصل دوم : ترمیم و شکست
  • ترمیم
  • برتری ترمیم قیدی با چسب به ترمیم مکانیکی
  • ترمیم قیدی
   • مواد کامپوزیت برای ترمیم
  • شکست
  • توصیف رفتار رشد ترک
 • فصل سوم : آلیاژهای حافظه دار
  • آلیاژهای حافظه دار
  • مواد هوشمند
  • ویژگی عمومی آلیاژهای حافظه دار
   • اثر حافظهداری شکل یکطرفه
   • اثر حافظه داری شکل دوطرفه
   • حالت سوپرالاستیک ۲۲
   • تبدیل فاز R
  • آلیاژهای پایه NiTi و CU
  • کامپوزیتهای ساخته شده با SMA
  • کاربرد آلیاژهای حافظه دار
  • مدل ساختاری آلیاژهای حافظه دار (رابطه ی بین تنش و کرنش)
 • فصل چهارم : تست خستگی و مدلسازی
  • جنس، ابعاد نمونه ها ۲۹
   • ورق آلومینیومی
   • وصله ی کامپوزیتی
  • ساخت نمونه ها
   • آماده سازی سطح آلومینیوم
   • نمونه با سه لایه کربن (تیپ ۲)
   • نمونه با دو لایه کربن و یک لایه سیم (تیپ ۳ و )۴
  • انجام مراحل تست خستگی
   • اصطلاحات تست خستگی
   • انجام تست خستگی
   • بدست آوردن ثوابت ماده در قانون پاریس
  • مدلسازی عدی مسئله
   • تئوری حل المان محدود بروش بسته شدن مجازی ترک (Virtual Crack (Closure T
   • فرضیات مدلسازی
   • مراحل مدلسازی
 • فصل پنجم : نتایج و بحث
  • نتایج حاصل از آزمایش
   • طول ترک در مقابل عمر
   • نرخ پیشرفت(رشد) ترک
   • سطح شکست
   • سطح اتصال
  • مقایسه ی نتایج مدلسازی با تجربی
 • فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • منابع و ماخذ

جهت تحقیق و سمینار بررسی تجربی وصله های پیشرفته ی کامپوزیتی با ما تماس بگیرید. دپارتمان پژوهشی سفیر

خدمات دپارتمان پژوهشی سفیر
 • مشاوره و آموزش رایگان تحقیق نویسی و پروپوزال نویسی
 • مشاوره جهت مدل سازی و شبیه سازی
 • آموزش نکات نگارش و تحلیل تحقیق و مقاله و سمینار از طریق ارتباط مستقیم با مولف
 • مشاوره و آموزش انجام تحقیق کارشناسی ارشد
 • خدمات آموزش انجام پروپوزال و تحقیق و مقاله در رشته های فنی ومهندسی توسط افراد خبره
 • آموزش حرفه ای و تخصصی در زمینه های مختلف بهینه سازی و پیاده سازی مقالات و مدلهای ریاضی
 • مشاوره نگارش و اموزش انجام تحقیق رساله دکترا
 • آموزش ارائه راه حلهای جدید و بهینه در حوزه های هوش مصنوعی .
 • مشاوره انجام پروپوزال کارشناسی ارشد
 • آموزش مدل سازی و شبیه سازی
 • مشاوره و آموزش مقاله نویسی، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و isi
 • نگارش ومدلسازی وارائه و اکسپت مقاله در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی بر اساس لیست وزارت علوم
 • مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی
 • مشاوره نگارش پروپوزال

 • تبدیل تحقیق و کارهای پژوهشی شما به کتاب با بهترین کیفیت محتوا و چاپ و کمترین هزینه
 • ترجمه متون مقالات و تحقیقات از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با بالاترین کیفیت و کمترین زمان
 • دانلود سمینار های کارشناسی ارشد
 • استخراج مقاله از تحقیق کارشناسی ارشد
 • مشاوره و آموزش رایگان رساله نویسی و پروپوزال نویسی
 • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی کارشناسی ارشد
 • کارگاه آموزشی تحقیق نویسی کارشناسی ارشد
 • انجام پروژه های دانشجویی
 • کارگاه آموزشی رساله دکتری
 • مشاوره و آموزش رایگان مقاله نویسی
 • ترجمه مقالات به انگلیسی
 • مشاوره و آموزش رایگان تحلیل های آماری و نرم افزارهای آماری
 • تایپ سمینار، تحقیق ، پروژه ، کتاب و ….. با ویرایشگرهای قدرتمند لاتکس(XEPersian) در حداقل زمان
  تایپ، ویرایش و صفحه‌آرایی تحقیق ، سمینار ، جزوات، مقالات، کتاب ها ،تمامی متون دانشگاهی و ریاضی و … با لاتکس (LaTeX) و زی پرشین
  – تایپ و فرمول نویسی هر نوع متن
  – تهیه اسلاید و پاورپوینت جهت ارائه سمینار، تحقیق و سایر تحقیقات
  – رسم شکل، نمودار و جدول
  -صد درصد تضمینی و ازران و دقیق
  -تایپ متون فارسی
  -تایپ متون انگلیسی
  در زمان کم, کیفیتی بالا,
  تایپ تحقیق و سمینار خود را با لاتکس بین یک تا دو هفته با بهترین کیفیت از ما تحویل بگیرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل (safirdep.2018@gmail.com) تلگرام یا تماس (۰۹۳۷۳۹۰۵۸۶۲) با ما در ارتباط باشید.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *