دپارتمان پژوهشی سفیر

استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی

دانلود سمینار آماده استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی 

چکیده

یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردی تـرین روش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولـوژی در ایـن زمینـه مـی باشـد . کـه تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی تولید ، چگونگی کاربری آن ، شناخت مکـانیزم عملکـرد ، عوامـل مـوثر ، همچنـین نحـوه استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای دریایی و هوا فضا انجام شده است . امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت ، افزایش سرعت متحرک و پاکیزگی محیط زیـست مـوثر است ، رو به گسترش می باشد از جمله کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژی باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگ اصطکاکی خصوصا در صنایع دریایی شده است می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـای مختلف با کاربرد های متنوع ، استفاده از نانو مـواد در پوشـش هـای ضـد خـزه ، در کـاهش اصطکاک بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرک و همچنین دوام بیشتر رنگ های مورد استفاده و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـای اسیدی و به طور کلی محیط دریا و بسیاری از کاربرد های مهم دیگر اشاره کرد که می توان گفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است . این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـای مطرح ، به صورت دسته بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

مقدمه

از جمله مواردی که از دیر باز در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه بوده ، مساله کاهش نیروی مقاوم در برابر حرکت  می باشد که در دوره های مختلف تحقیقات ، مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین قرار گرفته است و مقالات و پروژه های زیادی در این مورد نگاشته شده است . با کاهش نیروی مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت های بالاتر و کاهش مصرف سوخت و یا منابع دیگر انرژی برای حرکت ، امکان طی مسافت های بیشتر به ازای دفعات سوخت گیری کمتر ، آلودگی کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .

در حال حاضر روش و تکنیک های نوینی برای کاهش درگ وجود دارد و هنوز هم روند تحقیقات برای کمتر کردن درگ و بهبود عملکرد وسایل ساخته شده به دست بشر ادامه دارد و روش های کاراتر با عوارض کمتری در حال پیگیری و عرضه می باشد .

نمایی از زیردریایی اتمی با قسمت های مختلف آن
نمایی از زیردریایی اتمی با قسمت های مختلف آن
.

از جمله این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهای حل شونده ،پوشش های حل شونده ، شامل پوشش های آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ، استفاده از میکرو حباب در کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش اشاره کرد .

از جمله روش ها و تکنیک های نوین کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا به عبارتی نانو تکنولوژی می باشد که از جمله علوم کاربردی و جدیدی می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .

یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردی تـرین روش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولـوژی در ایـن زمینـه مـی باشـد. کـه  تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در خصوص نانو مواد با خصوصیات ویژه ، چگونگی تولید ، چگونگی کاربری آن ، شناخت مکـانیزم  عملکـرد  ، عوامـل  مـوثر  ، همچنـین  نحـوه  استفاده بهینه، به ویژه در کاربردهای دریایی  و هوا فضا انجام شده است . امروزه این زمینه تحقیقاتی که در کاهش سوخت ، افزایش سرعت متحرک و پاکیزگی محیط زیـست  مـوثر  است ، رو به گسترش می باشد

..

جهت دانلود فایل کلیک کنید

از جمله کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژی باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگاصطکاکی خصوصا در صنایع دریا یی شده است می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـایمختلف با کاربرد های متنوع ، استفاده از نانو مـواد در پوشـش هـای ضـد خـزه ، در کـاهشاصطکاک بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرک وهمچنین دوام بیشتر رنگ های مورد استفاده و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـایاسیدی و به طور کلی محیط دریا و بسیاری از کاربرد های  مهم دیگر اشاره کرد که می توانگفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است .

این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـای  مطرح ، به صورت دسته بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است.

فهرست مطالب استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی 

 • فصل اول: کلیاتی در مورد درگ

 • فصل دوم : بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ
  • بررسی و بیان اهمیت موضوع
  •  کاربرد   
 • فصل سوم : نانو تکنولوژی 
  • آغاز نانوتکنولوژی
  • اهمیت و ضرورت نانوتکنولوژی
  • نانو مواد
  • تکنولوژی نانو ذرات 
  • فصل چهارم : کاربرد نانو در صنایع دریایی 

   • کاربرد نانو در صنایع دریایی 

   • پوشش ها
   • رنگ های دریایی
   • گرافیت و سرامیک
   • پوشش های نانو ساختاری
   • پوششهای دریایی ضدخزه
   • کاربرد نانو ذرات  اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها وتجهیزات  زیر دریایی
   • پوششهای کاهش دهنده نیروی اصطکاک ( Drag ) جهت استفاده در شناورها
   • پوششهای کاهش دهندهDrag
   • بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد توسط نانو ذرات اکسید روی
   • نانوروکش های بسیار مقاوم در برابر خوردگی
   • تولید روکش های جدید با استفاده از فناوری نانو
   • نانو پوشش های هوشمند
   • نانو کامپوزیت ها
   • نانوسیلور
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *