دپارتمان پژوهشی سفیر

توربو شارژر جت

طراحی و ساخت سیکل برایتون

طراحی و ساخت سیکل برایتون توربین گاز  موتوری است که از نظر مراحل و فازهای کاری مشابه موتورهای توربوجت معمولی…