دپارتمان پژوهشی سفیر

تایپ

آموزش لاتکس (XEPersian) درس بیست و نهم (تولید حد)

آموزش لاتکس (XEPersian) درس بیست و نهم (تولید حد)  درس بیست و نهم (تولید حد) امروزه آموزش لاتکس(XEPersian) یکی از ضروری…

آموزش LATEX درس بیست و هشتم (تولید انتگرال)

آموزش LATEX درس بیست و هشتم (تولید انتگرال) درس بیست و هشتم (تولید انتگرال) امروزه آموزش LATEX یکی از ضروری…

هزینه‌ تایپ لاتکس – تایپ تخصصی متون در لاتکس

دپارتمان پژوهشی سفیر با دارا بودن برترین دانشجویان دانشگاه های تهران خدامات تخصصی در زمینه ی تایپ لاتکس با کمترین…
تایپ در latex-تولید پانویس فارسی و انگلیسی

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لتکس (LATEX) درس چهاردهم

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لتکس (LATEX) درس چهاردهم(بخش بندی و ارجاع دهی) امروزه آموزش لتکس(زی پرشین) یکی از ضروری…

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (TeX) درس سیزدهم

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (TeX) درس سیزدهم(ادامه ایجاد فصل و ارجاع دهی) امروزه آموزش لاتکس(زی پرشین) یکی از…

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (TeX) درس دوازدهم

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (TeX) درس دوازدهم(ایجاد فصل و ارجاع دهی) کاربرد لاتکس (TeX)، در مواردی چون تایپ،…

آموزش سریع و کاربردی لاتک (زی پرشین) درس یازدهم

آموزش سریع و کاربردی لاتک (زی پرشین) درس یازدهم(چپ چین، راست چین و وسط چین در لاتکس) کاربرد لاتک (زی…

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (زی پرشین) درس دهم

آموزش سریع و کاربردی تایپ در لاتکس (زی پرشین) درس دهم(تعریف فونت جدید) کاربرد تایپ در لاتکس (زی پرشین)، در…

آموزش سریع و کاربردی لاتکس (زی پرشین) درس نهم

آموزش سریع و کاربردی لاتکس (LATEX) درس نهم(پررنگ ایتالیک و زیر خط دار کردن متن) کاربرد لاتکس (زی پرشین)، در…
اموزش لاتکس

آموزش سریع و کاربردی لاتکس (زی پرشین) درس هشتم

آموزش سریع و کاربردی لاتکس (زی پرشین) درس هشتم(شکستن سطر و ایجاد پاراگراف جدید) کاربرد لاتکس (زی پرشین)، در مواردی…