دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود تحقیق آماده بررسی ساختار و مدیریت شبکه

8,800 تومان

تعداد صفحات رشته قالب
۴۹ شبکه و امنیت – مهندسی کامپیوتر Word

 

دانلود تحقیق آماده بررسی ساختار و مدیریت شبکه

مشخصات  تحقیق

عنوان  مقاله بررسی ساختار و مدیریت شبکه
تعداد صفحات   ۴۹
رشته شبکه و امنیت – مهندسی کامپیوتر
قالب فایل  WORD

 مقدمه

هدف از مدیریت شبکه اطمینان داشتن از کیفیت سرویسهای تکنولوژی اطلاعات مورد انتظار می‌‌باشد که بعنوان سرویسهای شبکه ارائه می‌‌شود. در برخورد با این اهداف، مدیریت باید سیاست رسمی و یا غیر رسمی، برای قرارداد توافقات سطوح سرویس با کاربران رابنانهد. بطور مثال برای سرویسها بحرانی وقفه‌‌ای را نمی‌‌توان در نظر گرفت و آن باید ۲۴ ساعته و در طول ۷ روز هفته باشد که از آن جمله E-mail Server و Web Server می‌‌باشد در حالی که برای فعالیتهای غیربحرانی می‌‌توان بفرض ساعت ۸-۵ روزهای دوشنبه و جمعه را در نظر گرفت.
از دیدگاه و نقطه نظر مدیریت اقتصادی، مدیریت شبکه، طرح‌‌ریزی استراتژی و راهکار برای مهندسی نمودن عملها و نگهداری شبکه و سرویسهای شبکه است تا با کمترین هزینه نیازمندیهای حال و آینده را پاسخگو باشد. که ایجاد مدیریت خوب، تعامل و ارتباطات مابین گروهها را خوب تعریف می‌‌کند تا وظایف بنحو احسن اجرا شود.

مدیریت شبکه