دپارتمان پژوهشی سفیر

ترجمه تخصصی صنایع

دانلود ترجمه آماده مقاله مدلسازی وابستگیهای متقابل زیرساختها با ادغام شبکه و تئوری مجموعه فازی مشخصات مقاله عنوان فارسی مقاله مدلسازی وابستگیهای متقابل زیرساختها با ادغام شبکه و تئوری مجموعه فازی  عنوان انگلیسی مقاله Modeling infrastructure interdependencies by integrating network and fuzzy set theory  تعداد صفحات فارسی ۲۱  تعداد صفحات انگلیسی ۱۷  رشته صنایع و عمران […]

مدلسازی وابستگیهای متقابل زیرساختها با ادغام شبکه و تئوری مجموعه فازی بیشتر بخوانید »

دانلود ترجمه آماده مقاله تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در مورد استفاده مجدد سیستم نیمه متمرکز آب در چینگ‌دائو، چین مشخصات مقاله عنوان فارسی مقاله تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در مورد استفاده مجدد سیستم نیمه متمرکز آب در چینگ‌دائو، چین عنوان انگلیسی مقاله Vulnerability Analysis of Critical Infrastructures in

تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در مورد استفاده مجدد سیستم نیمه متمرکز آب در چینگ‌دائو، چین بیشتر بخوانید »

دانلود ترجمه آماده مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید مشخصات مقاله عنوان فارسی مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید   عنوان انگلیسی مقاله Proposed methodology for Risk analysis of interdependent Critical Infrastructures to

دانلود ترجمه آماده مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید بیشتر بخوانید »

دانلود ترجمه آماده مقاله حفاظت از زیرساخت های حیاتی: الزامات و چالش های قرن بیست و یکم عنوان فارسی مقاله حفاظت از زیرساخت های حیاتی: الزامات و چالش های قرن بیست و یکم عنوان انگلیسی مقاله Critical infrastructure protection: Requirements and challenges for the 21st century  تعداد صفحات فارسی ۳۹ تعداد صفحات انگلیسی ۱۴ رشته صنایع

حفاظت از زیرساخت های حیاتی: الزامات و چالش های قرن بیست و یکم بیشتر بخوانید »

عنوان مقاله:گرمایش اهمی کمک کننده به غیرفعال سازی آنزیم ها و ریز جانداران در غذا ها:مرور و بازبینی چکیده عنوان انگلیسی مقاله Ohmic heating assisted inactivation of enzymes and microorganisms in foods: A review  تعداد صفحات انگلیسی ۱۵  تعداد صفحات فارسی ۴۷ کلمات کلیدی گرمایش اهمی ، الکتروپوراسیون ، اثرات غیر حرارتی،  Z Value ، D Vahue  رشته صنایع

گرمایش اهمی کمک کننده به غیرفعال سازی آنزیم ها و ریز جانداران در غذا ها: مرور و بازبینی چکیده بیشتر بخوانید »