دپارتمان پژوهشی سفیر

ترجمه تخصصی اقتصاد

دانلود مقاله تأثیر نرخ تورم بر بازده بازار سهام در سودان : مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو خطی

عنوان مقاله: تأثیر نرخ تورم بر بازده بازار سهام در سودان : مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو خطی عنوان انگلیسی مقاله…

رابطه سببی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD

دانلود مقاله ترجمه شده رابطه سببی بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام: مورد کشورهای OECD عنوان انگلیسی مقاله…