دپارتمان پژوهشی سفیر

یک روش مسیریابی کارآمد و تحمل پذیر در برابر خطا در شبکه های حسگر بی سیم اینترنت اشیا بر اساس مدلسازی گراف

یک روش مسیریابی کارآمد و تحمل پذیر در برابر خطا در شبکه های حسگر بی سیم اینترنت اشیا بر اساس مدلسازی گراف

یک روش مسیریابی کارآمد و تحمل پذیر در برابر خطا در شبکه های حسگر بی سیم اینترنت اشیا بر اساس مدلسازی گراف

دیدگاه‌ها (0)

*
*