دپارتمان پژوهشی سفیر

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)

15,000 تومان

دانلود سمینار آماده ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک
فرمت فایل: ورد (DOC)
تعداد صفحه : ۴۸

Description

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)Reviewed by Safir on Oct 9Rating:

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)

چکیده :

موضـوع مراقبت از بیمار، حفظ سـلامتی وی و پیشـگیری از بـروز عارضـه یـا صدمه بـه بیمـار، یکـی از مباحث اصلـی در علوم پزشـکی بـه شـمار می رود. از این رو استفاده از انواع مختلف فنآوریهای اطلاعاتی میتواند با پیشگیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزیابی خطاها و نظام مراقبت، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران گردد. یکی از سیستم هایی که امروزه در نظام پزشکی مورد تحقیق و مطالعه قرار میگیرد سیستم COPE می باشد. از این رو در این پایانامه به بررسی سیستم cpoe واقدامات انجام شده برای آن در ایران، همچنین معرفی مزایا ، معایب و راهکارهای لازم برای بهبود ساختار سیستم به منظور کاهش میزان خطا و افزایش سلامت بیماران و علت شیوع خطاهای دارویی و راهکارهای جلوگیری از بروز چنین اشتباهاتی پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سیستم COPE به میزان قابل توجهی از خطاهایی دارویی جلوگیری می کند و به منظور بهبود عملکرد این سیستم می توان این سیستم را با سایر سیستم هااز جمله CDSS ادغام کرد.

اهداف اصلی این سمینار (ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک) به‌طور خلاصه بدین‌صورت بیان گردد:

  • مطالعه بر روی سیستم های کامپیوتری ثبت پزشکی به منظور کاهش خطاهای دارویی
  • ویژگی های سیستم های CPOE
  • تأثیر CPOE بر روی کاهش خطاهای دارویی
  • COPE در ایران و سایر کشورها
  • ساختار کلی نرم افزار COPE
  • سمینار ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

فهرست مطالب ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

فصل ۱: مقدمه  ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- هدف پژوهش….. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع.. ۳

۱-۴- مروری بر فصول پایان‌نامه. ۵

فصل ۲: ادبیات موضوع  ۶

۲-۱- تعاریف…. ۷

۲-۱-۱- CPOE چیست.. ۷

۲-۱-۲- علل ایجاد  CPOE.. 7

۲-۱-۳- ویژگی های سیستم های CPOE.. 9

۲-۱-۴- مزایا ی CPOE.. 9

۲-۱-۵- خطرات CPOE.. 10

فصل ۳: مروری بر تحقیقات گذشته  ۱۲

۳-۱- مقدمه. ۱۳

۳-۲- شیوع خطاهای دارویی… ۱۳

۳-۲-۲- علل خطاهای دارویی.. ۱۹

۳-۲-۳- کاربرد سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی.. ۲۱

۳-۲-۴- راهکارهای افزایش دقت تجویز دارو.. ۲۳

۳-۲-۵- اطلاعات آموزشی.. ۲۴

۳-۳- نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک….. ۲۶

۳-۳-۱- مواد و روشها ی ثبت سیستمی دستورات پزشک.. ۲۷

۳-۴- دیدگاه پزشکان درباره COPE.. 29

۳-۵- تاثیر ادغام  سیستم  CPOEو CDSS. 31

۳-۶- اصول طراحی CPOE.. 35

۳-۶-۲- ساختار کلی نرم افزار.. ۳۷

۳-۷- COPE در سایر کشورها ۴۴

فصل ۴: نتایج و جمع  بندی   ۴۵

۴-۱- مقدمه. ۴۶

۴-۲- جمع بندی… ۴۶

۴-۳- پیشنهادات… ۴۶

مراجع   ۴۷

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *