دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی مدیریان مدارس ابتدایی

7,800 تومان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی مدیریان مدارس ابتدایی
فرمت فایل : ورد (DOC)
تعداد ضفحات: ۲۱۱

Description

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی مدیریان مدارس ابتداییReviewed by Safir on Oct 16Rating:

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی مدیریان مدارس ابتدایی

اهمیت تحقیق

سازمان آموزش و پرورش هر کشور به عنوان یکی از مهمترین، موثر ترین و گسترده ترین سازمانهای مختلف اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه به عهده دارد. این سازمان دستگاهی است که از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است و الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی‌جامعه است.

 با توجه به اینکه پیشرفت هر جامعه به چگونگی آموزش و پرورش و غنای فرهنگی آن جامعه بستگی دارد و در پیشرفت مراکز آموزشی به مدیران به عنوان مهمترین عامل پیشرفت نگریسته می‌شود (رئوفی ۱۳۷۵) مدیریت آموزشی از یکسو در بالابری توانمندی مردمان نقشی ازرنده داد و از سوی دیگر به جهت کمبود منابع و استفاده صحیح از آن در فرآیند توسعه به صورت غیر مستقیم بهره وری مادی کشور را فزونی می‌بخشد وایلز (طوسی ۱۳۸۲) با توجه به اینکه مدیریت آموزشی مدیریتی بی نظیر است و نمی‌توان آن را با هیچ نوع مدیریتی مقایسه کرد لذا باید دریافت که مدیران امروزه در جستجوی چیستند؟ به کجا می‌روند؟ چه می‌جویند؟

با نگاهی به اکناف این گیتی پهناور در می‌یابیم که در عصر ما کار آیی واثربخشی والاترین هدف و ارزشمند ترین مقصد همه مدیران است همه در جستجوی کار آیی بیشتر و اثر بخشی و بهره وری فزون ترند و تلاشهایی که دراین راستا شکل می‌گیرد (الوانی ۱۳۷۸) اثر بخشی به مفهوم میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام ماموریتهای محوله به جنبه ی کمی‌قضیه توجه داردکه بیشتر در مفهوم کار آیی توجه می‌شود که امروزه تنها با این مفهوم در نظر گرفته نمی‌شود (ناصری ۱۳۸۳) با آن که اداره کردن مدرسه وظیفه ی مدیریت است علی رغم یکسان بودن وظایف، همه مدیران به یک شیوه عمل نمی‌کنند،

.

این تفاوت‌ها علاوه بر آن که امکان دارد از تفاوت سطح دانش، نگرش و نظام ارزشی آنها متاثر باشد از شخصیت متفاوت هر یک نیز سرچشمه می‌گیرد (غفوریان ۱۳۸۲) با توجه به جنبه‌های روان شناسی مدیران و شخصیت آنان که یکی از عوامل اسای در موفقیت آنان به شمار می‌رود (نیکپور ۱۳۷۳). آگاهی از تفاوتهای شخصیتی و فردی می‌تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد. وقتی قبول کردیم که انسانها در توانائیهای ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند در پی این نخواهیم بود که از همه رفتارهای یکسانی انتظار داشته باشیم ما می‌توانیم تفاوتهای فردی را از نظر عاطفه، سرعت واکنش، تیز بینی، شیوه قضاوت و سایر جنبه‌های رفتار بررسی کنیم (رسول زاده ۱۳۸۰) با

توجه به اینکه در هر سازمان مشاغل گوناگونی وجود دارد. لازمه انجام وظایف برخورداری از توانائیهای شخصیتی است، لذا باید افرادی را برگزینیم تا آمادگی لازم و انگیزه کافی داشته باشند، این مسئله می‌تواند پاسخگوی برخی از مشکلات مربوط به ضعف کارآیی، افت اثر بخشی، ضعف بهره وری و عدم ثبات شغلی باشد (جوکار ۱۳۷۹) چنانچه افراد متناسب با شغل نباشند.

فهرست مطالب

فصل ۱ ۱
فصل اول ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۰
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱۰
۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها ۱۱
۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱۱
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۲
۱-۷- تعاریف اصطلاحات ۱۳

فصل ۲ ۱۵

پیشینه پژوهش ۱۵
فصل دوم ۱۵
پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۱ شخصیت ۱۶
۲-۲ تعاریف شخصیت ۱۶
۲-۳ حوزه‌های شخصیت ۱۸
۲-۳-۱ ساختار ۱۹
۲-۳-۲ فرآیند ۱۹
۲-۳-۳ رشد و نمو ۲۰
۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲۲
۲-۴ مضامین عمده در نظریه شخصیت ۲۲
۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن ۲۴
۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۵
۲-۴-۳ رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود ۲۶
۲-۴-۴ اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۶
۲-۵ نظریه‌های شخصیت ۲۷
۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت ۲۷
۲-۵-۲ زندگینامه ۲۷
۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۹
۲-۵-۴ سطوح شخصیت: هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار ۲۹
۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن ۳۰
۲-۶ نظریه نوروان کاوی ۳۳
۲-۶-۱ زندگینامه ۳۴
۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ ۳۶
۲-۷ روان شناسی فردی ۳۶

۲-۷-۱ زندگینامه ۳۷

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر ۳۸
۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی ۳۹
۲-۸-۱زندگینامه ۳۹
۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای ۴۰
۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی ۴۱
۲-۹-۱ زندگینامه ۴۱
۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان ۴۲
۲-۱۰ تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۴۳
۲-۱۰-۱ زندگینامه ۴۴
۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۴۵
۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۴۶
۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۴۶
۲-۱۱ یازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت ۴۸
۲-۱۱-۱ زندگینامه ۴۸
۲-۱۲ نظریه رویکرد صفات در شخصیت ۴۹
۲-۱۲-۱ زندگینامه ۴۹
۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت ۵۰
۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت ۵۲
۲-۱۳-۱ زندگینامه ۵۲
۲-۱۳-۲ بررسی نظریات آیسنک ۵۳
۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت ۵۴
۲-۱۴ نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات ۵۵
۲-۱۴-۱ زندگینامه ۵۵
۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت ۵۵
۲-۱۵ ظریات رابطه شغل و شخصیت ۵۷
۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A 61
۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B 62
۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل ۶۳
۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل ۶۳
۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۶۵
۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۶۶
۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت ۶۷
۲-۱۶-۵ خطر پذیری ۶۸
۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن ۶۹
۲-۱۷-۱ شخصیت در قرآن ۷۰
۲-۱۸ تیپ شناسی ۷۲
۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی ۷۵

۲-۱۹-۱ زندگینامه ۷۵

۲-۱۹-۲ نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت ۷۶
۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ ۷۷
۲-۲۰ ظریه ساخت بدن و خلق وخوی ۷۸
۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۸۰
۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۸۱
۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی ۸۱
۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ ۸۱
۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی ۸۲
۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی ۸۲
۲-۲۳-۴ روابط کارکردی ۸۳
۲-۲۳-۵ انواع کارکرد ۸۴
۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ ۸۶
تیپ‌های خالص ۸۶
۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه ۸۷
۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی ۹۲
۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی ۹۳
۲-۲۴ اثر بخشی ۹۵
۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف ۹۶
۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۹۶
۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۹۷
۲-۲۵-۳ آرجریس: ۹۷
۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۹۷
۲-۲۵-۵ مالفورد: ۹۸
۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد ۹۹
۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد ۹۹
۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس ۹۹

-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش ۹۹

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۱۰۰

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۱۰۱
۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۱۰۱
۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی ۱۰۲
۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی ۱۰۳
۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۱۰۳
۲-۲۸ مدلهای ارزیابی اثربخشی ۱۰۴
۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۴
۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت ۱۰۶
۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف ۱۰۷
۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع ۱۰۷
۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی ۱۰۹
۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع ۱۱۱
۲-۳۰ کارهای دیگران ۱۱۳
۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی ۱۱۳
۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۱۱۳
۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۱۱۵
۲-۳۰-۲ اثر بخشی ۱۲۰
۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۲۰
۲-۳۰-۲-۲ تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۱۲۴
۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری ۱۲۸
۲-۳۲ الگوی نظری پژوهش ۱۳۰

فصل ۳ ۱۳۱

گردآوری و توصیف داده ها ۱۳۱
۳-۱ مقدمه ۱۳۲
۳-۲ روش اجرای پژوهش ۱۳۲
۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه ۱۳۳
۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها ۱۳۴
۳-۳-۱ تاریخچه و توصیف (MBTI) 135
۳-۳-۲ نمره گذاری پاسخنامه ۱۳۸
۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه ۱۳۸
۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها ۱۴۲
۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز ۱۴۳
۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۴
۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه ۱۴۵
۳-۵-۴ اعتبار زمانی ۱۴۶
۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۶
۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرز-بریگز ۱۴۶
۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۸
۳-۷ روش‌های آماری ۱۴۸
۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۴۹
فصل ۴ ۱۵۰
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۵۰
۴-۱ تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق ۱۵۱
۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق ۱۵۲
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۱۶۴
۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول ۱۶۸
۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم ۱۶۹
۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم ۱۷۰
۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم ۱۷۱
فصل ۵ ۱۷۲

بحث و نتیجه گیری ۱۷۲

۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش ۱۷۳
۵-۲ نتایج فرضیه اصلی ۱۷۳
۵-۳ نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول ۱۷۵
۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۷۶
۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۷۸
۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۷۹
۵-۷ نتیجه گیری کلی ۱۸۰
۵-۸ محدودیتها: ۱۸۳
۵-۹ پیشنهادات ۱۸۴
فهرست منابع: ۱۸۵
منابع انگلیسی ۱۹۰
فهرست مطالب: ۱۹۲
چکیده: ۲۰۱

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و اثر بخشی مدیریان مدارس ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *