دپارتمان پژوهشی سفیر

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

پیشرفت‌های اخیر درزمینه‌ی فنّاوری ریز الکترومکانیکی و ریزپردازشگرها موجب پیدایش شبکه‌های سنسوری شده است.

لذا در این سمینار به بررسی  ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم می پردازیم

این شبکه‌ها از تعداد زیادی نود کوچک ارزان‌قیمت، با مـصرف انـرژی پایین، تشکیل می‌شوند که به‌صورت توزیع‌شده در شبکه قرار می‌گیرند.

هـر نـود سنـسوری توانایی پردازش محدودی از اطلاعات را داراست

اما وقتی این اطلاعات با دیگر اطلاعات دریافت شده از نودهای دیگر هماهنگ و پردازش می‌شوند توانایی این شبکه‌ها نمایان می‌شود.

همچنین این شبکه‌ها قادر به مانیتورینگ و بررسی یک محیط فیزیکی با جزئیات دقیق می‌باشند.

از دیگر ویژگی‌های بارز این‌گونه شبکه‌ها، تراکم زیاد نودهای سنسوری و نیاز مبرم بـه همـاهنگی بـین نودهـا جهـت انجـام فعالیت‌های مربوطه می‌باشد.

شناسایی و طبقه‌بندی اهداف در شبکه‌های سنسوری جزو مباحـث بنیـادین در این حوزه بشمار می‌رود.

به‌عبارت‌دیگر در کاربردهای خاصی، لازم است که نـوع هـدف ورودی بـه شبکه سنسوری معین گشته و سپس با توجه به نوع هـدف، عملیات مناسـب انجـام شـود.

دراین‌بین انتخاب نودهای سنسوری به‌عنوان یک اصل مهم در طراحی شبکه‌های سنسوری می‌باشد. زیـرا انتخـاب صحیح نودهای سنسوری تأثیر بسزایی در افزایش کارایی این شبکه‌ها ایفا می‌کند.

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

سه روش معروف درزمینه ی جمع‌آوری اطلاعات هدف نفوذی، روش‌های LEACH-base،DC و روش OCO می‌باشند.

پروتکل DPT از یک معماری برپایِه خوشه‌بندی برای گسترش نودها استفاده می‌کند.

ذخیره انرژی به‌عنوان یکی از خطوط راهنما طراحی این پروتکل می‌باشد و فرض می‌شود که بیشتر نودهای سنسوری دربازه زمانی خاص در حالت خواب قرار دارند.

این پروتکل، مکانیسمی را فراهم می‌آورد تا مناسب‌ترین نودها برای این تسک تعیین شوند؛ و فقط این نودها هستند که فعال می‌شوند و این امر باعث کاهش مصرف انرژی در ردیابی می‌شود.

بعلاوه این پروتکل از یک مکانیسم پیش‌بینی برای شناسـایی نودهـای سنسوری نزدیک به هدف استفاده می‌کند.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها نود سرگروه مناسب‌ترین نودهای سنسوری را برای این تسک فعال می‌سازد. پروتکل MOT نیز پروتکلی است که برای شبکه سنسوری ساختار وجهی در نظر می‌گیرد و منبع S، هدف را در طول نودهای دیده‌بان تعقیب می‌کند.

پروتکـل RARE به‌عنوان پروتکل کارای انرژی می‌باشد که از الگوریتم RARE-Area جهـت محـدود نمـودن نودهای سنسوری مطــابق باکیفیت داده‌ای کــه آن‌ها فــراهم می‌نمایند، اســتفاده می‌کند.

همچنــین از الگوریتم RARE-Node جهت کاهش افزونگی اطلاعاتی که به سینک فرسـتاده می‌شود، استفاده‌ می‌شود.

نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که این مکانیسم‌ها باعث افزایش بازه عمر نود سرخوشِ به میزان ۱۶ درصد می‌شود.

درحالی‌که در میزان دقت نتایج به‌دست‌آمده تأثیر چندانی ندارد.

فهرست مطالب ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

  • فصل اول: مقدمه ای بر شبکه های سنسوری

  • فصل دوم :شناسایی و طبقه بندی اهداف نفوذ ی به محدوده شبکه ها  ی سنسوری  –

  • تعیین هدف- تایین مسیر

  • فصل سوم :بررسی انواع پروتکل ها ی ردیابی اهداف متحرک  –

  • بررسی انواع پروتکل ها- شناسایی، کشف و ردیابی هدف- کوتاه کردن مسیر

  • فصل چهارم: نتیجه گیری 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *