دپارتمان پژوهشی سفیر

تحلیل استاتیکی زین دوچرخه و دوچرخه سوار بر اساس وزن دوچرخه سوار

تحلیل استاتیکی زین دوچرخه و دوچرخه سوار بر اساس وزن دوچرخه سوار

چکیده

صندلی دوچرخه به عنوان یکی از اجزای اصلی دو چرخه، تاثیر به سزایی بر روی راحتی دوچرخه سوار دارد که این موضوع به صورت یک پارامتر کلیدی در مسابقات دوچرخه سواری در نظر گرفته می شود. طراحی و تحلیل زین دوچرخه براساس ارگونومی بدن زنان و مردان همواره به عنوان یک چالش مهم مورد تحقیق و پژوهش محققان و شرکت های تولیدکننده آن ها قرار گرفته است. در این گزارش با بررسی یک نمونه زین دو چرخه به تحلیل استاتیکی آن براساس نیروی وزن دوچرخه سوار پرداخته می شود. بدین منظور پس از اندازه گیری ابعاد آن مدل سازی هندسه آن در نرم افزار سالیدورکس پرداخته می شود. سپس جهت بررسی اثر وزن دوچرخه سوار، به مدل سازی سه بعدی بخشی از بدن آن پرداخته می شود.

در ادامه به منظور تحلیل زین دوچرخه براساس وزن دوچر خه سوار براساس تعریف خواص مواد به کار رفته، شرایط مرزی و تماس های سازه ای از نرم افزار انسیس استفاده می‌شود. سپس با تغییر وزن دوچرخه سوار به بررسی اثر مقدار وزن آن بر روی  عملکرد استاتیکی زین دو چرخه پرداخته می شود. در نهایت با بررسی خروجی های تنش و تغییر شکل، به بحث در مورد عملکرد استاتیکی سیستم پرداخته شده و همچنین موقعیت و مقدار ماکزیمم فشار وارد شده استخراج می گردد. همچنین در ادامه با نصب کرنش سنج های مناسب در این مکانها به اندازه گیری نیرو و تغییر شکل مدل پرداخته می شود. لازم به ذکر است که این گزارش به منظور ارائه به تیم ملی دوچر خه سواری کشور انگلستان[۱] در نظر گرفته شده است.

برخی از نتایج

در ادامه با در نظر گرفتن یک محدوده وزنی از ۵۵ کیلوگرم تا ۷۵ کیلوگرم اثر تغییر وزن براساس دوچرخه سوارهای مختلف در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی بهتر موضوع به استخراج نیروها و گشتاورهای وارد شده به میله زین دوچرخه از طرف بدنه  پرداخته شد و در نهایت با تعریف تنش تسلیم اجزای به کار رفته براساس منابع [۷,۸] به بررسی ضریب اطمینان زین دوچرخه چرداخته شده است. نتایج حاکی از آن می باشد که با افزایش وزن دو چرخه سوار از ۵۵ به ۷۵ کیلو گرم، تنش ماکزیمم به اندازه ۳۳ درصد افزایش پیدا می کند و ضریب اطمینان آن نیز ۳۴ درصد کاهش پیدا می کند. نیروی وارد شده به میله صندلی از طرف چهارچوب بدنه  در راستاهای عمود بر محور آن (محور y) ناچیز می باشد. از طرفی افزایش وزن ۲۰ کیلوگرمی منجر به افزایش ۳۲ درصدی نیروی محوری در راستای میله و همچنین افزایش ۳۱ درصدی گشتاور محور Pitch (حول محور Z) شده است.

جهت دریافت  فایل همراه با کدهای شبیه سازی از طریق تلگرام یا تماس (۰۹۳۷۳۹۰۵۸۶۲) با ما در ارتباط باشید.

شرایط مرزی و قید تماس در نرم افزار انسیس ورکبنچ دوچرخه
شرایط مرزی و قید تماس در نرم افزار انسیس ورکبنچ دوچرخه

فهرست مطالب تحلیل استاتیکی زین دوچرخه

  • مقدمه 
  • مروری بر کارهای انجام شده 
  • روش انجام کار 
  • تحلیل استاتیکی 
  • نتایج 
  • جمع بندی 

جهت دریافت  فایل همراه با کدهای شبیه سازی از طریق تلگرام یا تماس (۰۹۳۷۳۹۰۵۸۶۲) با ما در ارتباط باشید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *