دپارتمان پژوهشی سفیر

پایان نامه کارشناسی ارشد

سیستم تهویه ساختمان

سیستم تهویه ساختمان

طراحی سیستم تهویه و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  یک سوم انرژی تولیدی در سطح جهان  برای گرم وسرد…

طراحی و ساخت سیکل برایتون

طراحی و ساخت سیکل برایتون توربین گاز  موتوری است که از نظر مراحل و فازهای کاری مشابه موتورهای توربوجت معمولی…