دپارتمان پژوهشی سفیر

تحقیق در مورد فضای شهری

نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان

دانلود سمینار آماده : نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان امنیت به معنای…