دپارتمان پژوهشی سفیر

فروش‌ویژه!

 بررسی نیروگاه های بخاری و گازی و سیکل ترکیبی

قیمت اصلی 79,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,700 تومان است.

تعداد صفحات رشته قالب
۱۳۱ مکانیک Word

 

 بررسی نیروگاه های بخاری و گازی و سیکل ترکیبی

  نیروگاه های بخاری یکی از مهمترین نیروگاه های حرارتی می باشند که در اکثر کشورها، از جمله ایران سهم بسیار زیادی را در تولید انرژی الکتریکی بر عهده دارند، به طوریکه سهم تولید این نوع نیروگاهها حدود ۳/۴۷% کل تولید انرژی کشورمان می اشد. از مهمترین این نیروگاه ها در کشورمان می توان به نیروگاه های شهید سلیمی نکا ،‌شهید رجایی قزوین، شهید محمدمنتظری اصفهان، رامین اهواز، اسلام آباد اصفهان، طوس مشهد، بعثت تهران، شهید منتظر قائم کرج، تبریز، بیستون کرمانشاه ، مفتح (غرب) همدان، و بندرعباس اشاره نمود.

در این نیروگاه ها، از منابع انرژی فسیلی از قبیل نفت، گاز طبیعی، مازوت و غیره استفاده میشود؛ به این ترتیب که از این سوختها جهت تبدیل به انرژی حرارتی استفاده شده، سپس این انرژی مکانیکی، و در مرحله بعد به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد. به عبارت دیگر در این نیروگاه سه نوع تبدیل انرژی صورت می گیرد. اولین نوع، تبدیل انرژی شیمیایی (انرژی نهفته در سوخت) به انرژی حرارتی است که این تحول در وسیله ای به نام دیگ بخار صورت می پذیرد. این تبدیل انرژی باعث می شود که آب ورودی به دیگ بخار تبدیل به بخار با دمای زیاد شود.

دومین نوع، تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی است که این تحول در توربین نیروگاه صورت می گیرد و انرژی حرارتی در بخار ورودی به توربین، تبدیل به انرژی مکانیکی چرخشی محور توربین می شود. سومین و آخرین نوع از تبدیل انرژی در نیروگاههای بخاری، تبدیل انرژی مکانیکی روتور به انرژی الکتریکی می باشد که این تحول در ژنراتور نیروگاهها صورت می گیرد.

در نهایت، انرژی الکتریکی توسط خطوط انتقال به مصرف کنندگان منتقل می شود. در این فصل برآنیم تا تجهیزات این نوع نیروگاهها را تشریح کنیم. بدین منظور ابتدا سیکل ترمودینامیکی بخاری بیان می گردد. پس از آشنایی مقدماتی با تجهیزات اصلی یک نیروگاه از قبیل توربین، دیگ بخار، کندانسور، و پمپ تغذیه، به طور مجزا، تجهیزات اصلی و جانبی این نیروگاهها مطرح می شود.

جمع بندی

در این پروژه ضمن شناخت کلی و بررسی دقیق نیروگاه های بخاری و گازی و سیکل ترکیبی سعی بر ارائه مطالبی دقیق و کامل در این زمینه شده است که میتوان نتیجه گرفت نیروگاه های سیکل ترکیبی دارای بیشترین راندمان نسبت به دیگر سیکل ها بوده و در عین بهره مندی از مدت زمان نصب کم در مقایسه با سیکل بخار،‌ از انعطاف پذیری خوب بهره برداری نیز بهره منداند، به طوری که از واحدهای گازی آن میتوان قبل از واحد سیکل ترکیبی بهره برداری نمود که این خود مزیت خوبی می باشد،‌همچنین با توجه به مشکل آب برای محل نصب نیروگاههای بخاری نیروگاههای سیکل ترکیبی به آب خنک کن کمتری نیازمند می باشد و لذا این موضوع نیز می تواند مشخصه خوب دیگری برای احداث این نوع نیروگاهها در مناطق کم آب گردد.

همین طور نیروگاه های سیکل ترکیبی دارای مزیتهای فراوان دیگری هم می باشند که با بررسی آنها میتوان یک برنامه ریزی دقیق از توربینهای گازی موجود جهت ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی اقدام نمود که این خود باعث کم کردن سرمایه گذاری می شود.

 

سمینار آماده مدیریت
سمینار آماده مهندسی صنایع 

مشاهده سمینار آماده مهندسی مکانیک

تحقیق و سمینار اماده مهندسی کامپیوتر

فهرست مطالب

فصل ۱: نیروگاه های بخاری ۲

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- سیکل ترمودینامیکی نیروگاه بخاری ۶
۱-۲-۱- سیکل کارنو با استفاده از بخار آب ۷
۱-۲-۲- سیکل رانکین ۸
۱-۲-۳- سیکل عملی قدرت در نیروگاههای بخاری ۱۰
۱-۲-۴- دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن ۱۲
۱-۲-۵- اکونومایزر ۱۵
۱-۲-۶- درام ۱۶
۱-۲-۷- لوله های دیواره های محفظه احتراق یا اوپراتور ۱۷
۱-۲-۸- سوپر هیتر ۱۸
۱-۲-۹- دی سوپرهیتر یا اتمپراتور ۲۰
۱-۲-۱۰- ری هیترها ۲۱
۱-۲-۱۱- دی اریتور ۲۳
۱-۳- کوره یا محفظه احتراق ۲۴
۱-۴- تجهیزات جانبی دیگ بخار ۲۷
۱-۴-۱- گرمکن هوا ۲۷
۱-۴-۲- دریچه های کنترل هوا یا دمپرها ۲۸
۱-۵- فن های نیروگاه ۲۹
۱-۶- والوها ۳۳
۱-۷- کندانسور ۳۴
۱-۷-۱- اصول کار و وظایف کندانسور ۳۴
۱-۷-۲- انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها ۳۵
۱-۷-۳- انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار ۳۵
۱-۷-۴- سیستم های آب گردشی خنک کننده کندانسور ۳۷
۱-۷-۵- انواع سیستم های خنک کن ۳۸
۱-۷-۶- سیستم چرخشی ۳۹
۱-۸- کوپلینگ ها ۵۳
۱-۹- ترنینگ گیر ۵۵
۱-۱۰- – گلندهای توربین ۵۵
۱-۱۱- پمپ های نیروگاه ۵۶
۱-۱۱-۱- پمپ تخلیه هوای کندانسور ۵۶
۱-۱۱-۲- پمپ در گردش آب خنک کنندگی ۵۷
۱-۱۱-۳- پمپ های تغذیه آب دیگ بخار ۵۸
۱-۱۱-۴- پمپ روغن ۵۹

فصل ۲: فصل دوم:نیروگاه های گازی ۶۱

۲-۱- مقدمه ۶۱
۲-۲- سیکل قدرت گازی ۶۴
۲-۲-۱- سیکل استاندارد برایتون ۶۴
۲-۲-۲- بازده سیکل برایتون ۶۵
۲-۳- سیکل توربین گازی با انبساط چند مرحله ای، ۶۸
۲-۳-۱- تجهیزات نیروگاه گازی ۶۸
۲-۳-۲- کمپرسور ۶۹
۲-۳-۳- کمپرسور محوری ۶۹
۲-۳-۴- کمپرسورهای گریز از مرکز ۷۰
۲-۳-۵- بازیاب ها ۷۱
۲-۳-۶- محفظه احتراق ۷۱
۲-۴- اجزای توربین گازی ۷۴
۲-۴-۱- نحوه تغییرات گشتاور در زمان راه اندازی ۷۹

فصل ۳: نیروگاه سیکل ترکیبی ۸۱

۳-۱- مقدمه ۸۱
۳-۲- نیروگاه چرخه ترکیبی با دیگ بخار بازیاب ۸۴
۳-۳- محاسبه بازده نیروگاه چرخه ترکیبی ۸۹
فصل ۴: مصرف داخلی نیروگاه های بخاری- گازی و پتانسیلی ۹۰
۴-۱- مقدمه ۹۰
۴-۲- مصرف داخلی نیروگاه های بخاری ۹۲
۴-۳- – انتخاب ولتاژ مصرف داخلی ۹۳
۴-۴- تغذیه مصرف داخلی نیروگاه ۹۵
۴-۵- تغذیه برق اضطراری ۹۵
۴-۶- تغذیه شینdc 97
۴-۷- سیستم برق اضطراری ۹۹
۴-۸- مصرف داخلی نیروگاه های گازی ۹۹
۴-۹- اثر ارتفاع نصب در نیروگاه های گازی و مصرف داخلی آنها ۱۰۱
۴-۱۰- مصرف داخلی نیروگاه چرخه ترکیبی ۱۰۳

فصل ۵: مقایسه اجمالی نیروگاهای بخاری – گازی – سیکل ترکیبی ۱۰۷

۵-۱- مقدمه ۱۰۸
۵-۲- واحدهای بخاری ۱۰۹
۵-۳- معرفی نیروگاه گازی ۱۱۲
۵-۴- سیکل ترکیبی ۱۱۴
۵-۴-۱- مقایسه نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای بخاری ۱۱۶
۵-۵- تولید نیروگاههای ایران ۱۲۱
۵-۵-۱- قدرت نصب شده (قدرت نامی) : ۱۲۱
۵-۵-۲- قدرت علمی نیروگاهها: ۱۲۲
۵-۶- مسائل اقتصادی نیروگاهها: ۱۲۲
۵-۷- نتیجه گیری ۱۲۴
منابع و مآخذ ۱۲۴
پیوست‌ها ۱۲۶

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.