دپارتمان پژوهشی سفیر

نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان

دانلود سمینار آماده : نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان

امنیت به معنای رهایی از ترس و تهدید، از نیازهای اساسی انسان و پیش‌نیاز ارتقاء رفاه و سلامت و پایه‌ای برای تعالی انسان تلقی می‌گردد؛ به‌طوری که امنیت فضاهای شهری نقش ویژه‌ای در ارتقاء سطح رفاه اجتماعی شهروندان دارد. امروزه با تغییر نقش سنتی زنان در جامعه می‌توان شاهد حضور چشمگیر زنان در عرصه‌های اجتماعی شهر و فضاهای شهری بود.

این در حالی است که در فرایند شکل‌گیری شهر و فضاهای شهری همواره مردان نقش اساسی داشته‌اند و به تبع آن نیازهای زنان از جمله نیاز به امنیت در طراحی فضاهای شهری در نظر گرفته نشده است. فضاهای شهری به عنوان عرصه‌هایی که تجسم کالبدی عینیت اجتماعی ملت‌ها هستند باید بتوانند بسترهای لازم را برای تقویت حضور ایمن زنان فراهم کنند چراکه زنان در مقایسه با مردان تجربیات متفاوتی از امنیت در فضای شهری دارند.

امروزه توجه به وضعیت ساختاری شهرها و افزایش ایمنی آن از طریق بهبود در طراحی محیط، مقوله‌ای است که در بسیاری از کشورها موردتوجه مسئولان شهری و جرم شناسان واقع‌شده است. لذا در این تحقیق به نقش طراحی فضای شهری جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: فضای شهری، طراحی شهری، پیشگیری از جرم، احساس امنیت زنان

جهت دانلود سمینار کلیک کنید.

فهرست مطالب سمینار : نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان

۱-۱- بیان مسئله 

۱-۲- اهداف تحقیق 

۱-۳- سوالات تحقیق 

۱-۴- فضا چیست 

۱-۵- فضای شهری 

۱-۶- جرم 

۱-۷- انواع جرم 

۱-۸- علل وقوع جرائم شهری 

۱-۹- رابطه جرم و مکان جرم 

۱-۱۰- پیشگیری از جرم 

۱-۱۱- ابعاد کالبدی فضای شهری 

۱-۱۱-۱- کاربری‌ها  

۱-۱۲- عناصر طراحی محیط 

۱-۱۲-۱- حفظ قلمرو 

۱-۱۲-۲- نظارت طبیعی 

۱-  کنترل دسترسی طبیعی 

۱-۱۲-۳- روشنایی 

۱-۱۲-۴- بی‌نظمی در فضا  

۱-۱۲-۵- مدیریت و نگهداری 

۱-۱۲-۶- شبکه راه‌های ارتباطی 

۱-۱۳- بعد غیر کالبدی فضای شهری 

۱-۱۳-۱- عدالت جنسیتی 

۱-۱۳-۲- شهرت فضا  

۱-۱۴- زنان در فضای شهری 

۱-۱۴-۱- زنان و سیمای شهری 

۱-۱۴-۲- فضاهای زنانه 

۱-۱۴-۳- شاخصه‌های یک فضای زنانه 

۱-۱۴-۴- عوامل ترس در زنان 

۱-۱۵- نظریات مکانی پیش‌گیری از جرم 

۱-۱۵-۱- نظریه استفاده از الگوی قدیمی طراحی خیابان‌ها

۱-۱۵-۲- نظریه توزیع جرم 

۱-۱۵-۳- نظریه کوچک‌سازی محله‌ها  

۱-۱۵-۴- نظریه معماری عامل تعیین‌کننده رفتار 

۱-۱۵-۵- نظریه کانون‌های جرم خیز 

۱-۱۵-۶- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 

۱-۱۵-۷- نظریه فضای قابل دفاع F43F43 پیشگیری از جرم 

۱-۱۵-۸- نظریه چیدمان فضا و تجارت جهانی در اصلاح ساختار فضایی شهر در راستای پیشگیری از وقوع جرم  

۱-۱۶- طراحی شهری و امنیت زنان 

۱-۱۶-۱- روشنایی و نور مناسب و کافی 

۱-۱۶-۲- ازدحام جمعیت 

۱-۱۶-۳- فرم فضا و رؤیت پذیری 

۱-۱۶-۴- فشردگی بافت 

۱-۱۶-۵- مبلمان شهری مناسب 

۱-۱۶-۶- – پوشش گیاهی 

۱-۱۶-۷- رنگ 

۱-۱۶-۸- مؤلفه‌های عملکردی 

۱-۱۷- نتیجه‌گیری 

منابع

جهت دانلود سمینار کلیک کنید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *