دپارتمان پژوهشی سفیر

مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

یک پروژه معماری و ساخت‌وساز با برنامه‌ریزی و طراحی شروع‌شده و پس‌ازآن مرحله ساخت‌وساز برای چند ماه یا چند سال ادامه می‌یابد و درنهایت این پروژه به دوره عملیاتی می‌رسد که ممکن است ده سال قبل از تخریب ادامه‌یابد. هر یک از مراحل مختلف پروژه و چرخه عمر محصول خطرات خاص خود رادارند. برخی از این ریسک‌ها  خطرناک هستند. در سال‌های اخیر با توسعه سریع جامعه، خطرات به دلیل افزایش پیچیدگی ساختاری و مقیاس پروژه، و اتخاذ روش‌های جدید و پیچیده ساخت‌وساز افزایش‌یافته‌اند .مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این صفحه، به بررسی مقالات ISI جدید، پروپوزال و سمینار با موضوع مدل سازی اطلاعات ساختمان می پردازیم.

دانلود سمینار آماده مدل سازی اطلاعات ساختمان

دانلود پروپوزال آماده مدل سازی اطلاعات ساختمان

دانلود مقاله ISI مدل سازی اطلاعات ساختمان

امنیت مهندسی ساخت بر اساس ترکیب مدلسازی اطلاعات ساختمانی و امواج رادیویی
سال انتشار: ۲۰۱۸
تعداد صفحات فارسی: ۷
قالب فایل: Word

سال انتشار: ۲۰۱۷
تعداد صفحات فارسی: ۹
قالب فایل: Word

 توضیحات مدل سازی اطلاعات ساختمان

صنعت ساخت به دلیل طبیعت منحصربه‌فرد آن  از مخاطره‌آمیزترین صنایع محسوب می‌شود. حوادث حین ساخت مسبب ‎تراژدی‌های انسانی بسیاری است که تبعات آن مواردی چون کمبود انگیزه در کارگران، مراحل از هم گسیخته ساخت، تأخیر در مسیر پیشرفت کار و به طور فاینده‌ای افزایش در هزینه‌های پروژه، کاهش بهره‌وری و اعتبار صنعت ساخت می‌باشند. ‎ مخارجی هم چون هزینه‌های درمان، نرخ افزایش‌یافته بیمه کارگران و صدمات وارده به دارایی‌ها به طور مرتب به عوامل ساخت تحمیل می‌شوند. ‎

‏ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های پنهان گزافی است که در اثر حوادث منجر به مرگ و یا نقص عضو به جامعه تحمیل می‌گردد. عوامل اصلی بروز این  حوادث را می‌توان در طبیعت منحصر به صنعت ساخت، رفتار انسانی، شرایط متغیر و دشوار محل کار و عوامل بسیار دیگری جستجو کرد . بر این اساس جلوگیری از صدمات و بیماری‌های مرتبط با حرفه نیز موردتوجه ویژه همه‌ی کارفرمایان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هست .  مدل سازی اطلاعات ساختمان

تحقیقات بسیاری که نشانگر نحوه کنترل مخاطرات ساخت و جلوگیری از بروز صدمات توسط برنامه‌های ایمنی ساخت هست، انجام شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به منظور کاهش نرخ صدمات و هزینه تمام‌شده‌ی پروژه‌ها، بایستی برنامه همه‌جانبه ‌ایمنی اجرا گردد. بنابراین ایمنی باید به طور قطع اولویت اول تیم ساخت باشد. با توجه به اهمیت ایمنی در فاز ساخت پروژه ها و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید همچون BIM می توان به کاهش حوادث در صنعت ساخت خوشبین بود. استفاده از مدل اطلاعات ساختمان در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

 مدل سازی اطلاعات ساختمان

بیان مساله مدل ساز
ی اطلاعات

صنعت ساخت به دلیل طبیعت منحصربه‌فرد آن  از مخاطره‌آمیزترین صنایع محسوب می‌شود. حوادث حین ساخت مسبب ‎تراژدی‌های انسانی بسیاری است که تبعات آن مواردی چون کمبود انگیزه در کارگران، مراحل از هم گسیخته ساخت، تأخیر در مسیر پیشرفت کار و به طور فزاینده‌ای افزایش در هزینه‌های پروژه، کاهش بهره‌وری و اعتبار صنعت ساخت می‌باشند. ‎ مخارجی هم چون هزینه‌های درمان، نرخ افزایش‌یافته بیمه کارگران و صدمات وارده به دارایی‌ها به طور مرتب به عوامل ساخت تحمیل می‌شوند. ‎

‏ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های پنهان گزافی است که در اثر حوادث منجر به مرگ و یا نقص عضو به جامعه تحمیل می‌گردد. عوامل اصلی بروز این  حوادث را می‌توان در طبیعت منحصر به صنعت ساخت، رفتار انسانی، شرایط متغیر و دشوار محل کار و عوامل بسیار دیگری جستجو کرد . بر این اساس جلوگیری از صدمات و بیماری‌های مرتبط با حرفه نیز موردتوجه ویژه همه‌ی کارفرمایان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هست . مدل سازی اطلاعات ساختمان

ادامه مدل سازی اطلاعات ساختمان

تحقیقات  مدل سازی اطلاعات ساختمان بسیاری که نشانگر نحوه کنترل مخاطرات ساخت و جلوگیری از بروز صدمات توسط برنامه‌های ایمنی ساخت هست، انجام شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به منظور کاهش نرخ صدمات و هزینه تمام‌شده‌ی پروژه‌ها، بایستی برنامه همه‌جانبه ‌ایمنی اجرا گردد. بنابراین ایمنی باید به طور قطع اولویت اول تیم ساخت باشد. با توجه به اهمیت ایمنی در فاز ساخت پروژه ها و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید همچون BIM می توان به کاهش حوادث در صنعت ساخت خوشبین بود. استفاده از مدل اطلاعات ساختمان در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.  در این پژوهش قصد داریم کاربرد اطلاعات مدل‌سازی ساختمان را جهت مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت بررسی کنیم. مدل سازی اطلاعات ساختمان    مدل سازی اطلاعات ساختمان مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات‌ساختمان (BIM)

استفاده از مدل های اطلاعاتی، نه تنها در حوزه ساخت و ساز بلکه در تمامی حوزه های صنعتی رویکردی نوین و رو به پیشرفت است. دیر یا زود، حوزه مرتبط با علوم ساختمانی برای اینکه از دیگر حوزه های صنعتی فاصله نگیرند، ناگزیر به بهره برداری از این شیوه نوین در کارهای خود هستند. از نوین ترین فناوری های ساخت می توان به مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) اشاره کرد. مدل سازی در ابعاد مختلفی تعریف میشود و با یکپارچه سازی اطلاعات، روند پیشرفت پروژه ها را بهینه می کند.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدیریت هزینه یکی از مهمترین ابعاد مدلسازی می باشد که با انجام فرآیندهای مالی در برنامه ریزی های پروژه نقش تعیین کننده ای را خواهد داشت. همواره انحراف از هزینه های همسو با برنامه ریزی، یکی از بزرگترین معضلات مدیران پروژه بوده است و همین موضوع سبب عقب افتادگی و توقف بسیاری از پروژه ها می باشد.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان بصورت هوشمند و با بهره گیری از سیستم مدیریت هوشمند، با پیش بینی های مالی دقیق تر از ابتدای پروژه (برآورد) تا انتهای پروژه سبب می شود با رفع بسیاری از تداخل ها و سایر عوامل اثر گذار بر هزینه های اضافی، سبب جلوگیری از انحراف هزینه ها نسبت برنامه در پروژه های عمرانی شود. این پژوهش با بررسی عوامل اثرگذار بر انحراف هزینه ها و معرفی مدیریت هزینه در بعد پنجم مدلسازی ، نقش BIM در کنترل هزینه ها و انحراف آن نسب به برنامه ریزی را مورد مطالعه قرار داده است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات یک رویکرد مدرن است، که کاربر قادر است اطلاعات مربوط به تمام جنبه-های ساخت را جمع آوری نماید. از لحاظ فنی، این یک نمایش دیجیتال از مشخصات فیزیکی و کاربردی تسهیلات است. این یک مخزن از دانش مشترک از اطلاعات مربوط به تسهیلات است که پایه محکمی برای تصمیم¬گیری را در طول کل دوره حیات شکل می دهد. یکپارچه بودن و منحصربه فرد بودن ابزار، به شما کمک می کند تا به هر مرحله یا هر قدم که در چرخه حیات پروژه، زمان، هزینه یا پایداری با آن درگیر هستید، دسترسی داشته باشید. مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

 کاربرد فناوری های اطلاعات در ساختمان

دانلود مقاله ISI مدلسازی اطلاعات ساختمان – دانلود پروپوزال آماده مدلسازی اطلاعات ساختمانd – دانلود سمینار آماده مدلسازی اطلاعات ساختمان – مدیریت ریسک از طریق فناوری های مدلسازی اطلاعات ساختمان و BIM – افزایش ایمنی در پروژه های ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM ) – کاربرد فناوری اطلاعات در ساختمان

بیان مساله مدل ساز
ی اطلاعات

صنعت ساخت به دلیل طبیعت منحصربه‌فرد آن  از مخاطره‌آمیزترین صنایع محسوب می‌شود. حوادث حین ساخت مسبب ‎تراژدی‌های انسانی بسیاری است که تبعات آن مواردی چون کمبود انگیزه در کارگران، مراحل از هم گسیخته ساخت، تأخیر در مسیر پیشرفت کار و به طور فزاینده‌ای افزایش در هزینه‌های پروژه، کاهش بهره‌وری و اعتبار صنعت ساخت می‌باشند. ‎ مخارجی هم چون هزینه‌های درمان، نرخ افزایش‌یافته بیمه کارگران و صدمات وارده به دارایی‌ها به طور مرتب به عوامل ساخت تحمیل می‌شوند. ‎

‏ این هزینه‌ها در کنار هزینه‌های پنهان گزافی است که در اثر حوادث منجر به مرگ و یا نقص عضو به جامعه تحمیل می‌گردد. عوامل اصلی بروز این  حوادث را می‌توان در طبیعت منحصر به صنعت ساخت، رفتار انسانی، شرایط متغیر و دشوار محل کار و عوامل بسیار دیگری جستجو کرد . بر این اساس جلوگیری از صدمات و بیماری‌های مرتبط با حرفه نیز موردتوجه ویژه همه‌ی کارفرمایان در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هست . مدل سازی اطلاعات ساختمان

تحقیقات  مدل سازی اطلاعات ساختمان بسیاری که نشانگر نحوه کنترل مخاطرات ساخت و جلوگیری از بروز صدمات توسط برنامه‌های ایمنی ساخت هست، انجام شده است. در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، به منظور کاهش نرخ صدمات و هزینه تمام‌شده‌ی پروژه‌ها، بایستی برنامه همه‌جانبه ‌ایمنی اجرا گردد. بنابراین ایمنی باید به طور قطع اولویت اول تیم ساخت باشد. با توجه به اهمیت ایمنی در فاز ساخت پروژه ها و همچنین ظهور تکنولوژی های جدید همچون BIM می توان به کاهش حوادث در صنعت ساخت خوشبین بود. استفاده از مدل اطلاعات ساختمان در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.  در این پژوهش قصد داریم کاربرد اطلاعات مدل‌سازی ساختمان را جهت مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت بررسی کنیم. مدل سازی اطلاعات ساختمان    مدل سازی اطلاعات ساختمان مدل سازی اطلاعات ساختمان

مدل سازی اطلاعات‌ساختمان (BIM)

استفاده از مدل های اطلاعاتی، نه تنها در حوزه ساخت و ساز بلکه در تمامی حوزه های صنعتی رویکردی نوین و رو به پیشرفت است. دیر یا زود، حوزه مرتبط با علوم ساختمانی برای اینکه از دیگر حوزه های صنعتی فاصله نگیرند، ناگزیر به بهره برداری از این شیوه نوین در کارهای خود هستند. از نوین ترین فناوری های ساخت می توان به مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) اشاره کرد. مدل سازی در ابعاد مختلفی تعریف میشود و با یکپارچه سازی اطلاعات، روند پیشرفت پروژه ها را بهینه می کند.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدیریت هزینه یکی از مهمترین ابعاد مدلسازی می باشد که با انجام فرآیندهای مالی در برنامه ریزی های پروژه نقش تعیین کننده ای را خواهد داشت. همواره انحراف از هزینه های همسو با برنامه ریزی، یکی از بزرگترین معضلات مدیران پروژه بوده است و همین موضوع سبب عقب افتادگی و توقف بسیاری از پروژه ها می باشد.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

بصورت هوشمند و با بهره گیری از سیستم مدیریت هوشمند، با پیش بینی های مالی دقیق تر از ابتدای پروژه (برآورد) تا انتهای پروژه سبب می شود با رفع بسیاری از تداخل ها و سایر عوامل اثر گذار بر هزینه های اضافی، سبب جلوگیری از انحراف هزینه ها نسبت برنامه در پروژه های عمرانی شود. این پژوهش با بررسی عوامل اثرگذار بر انحراف هزینه ها و معرفی مدیریت هزینه در بعد پنجم مدلسازی ، نقش BIM در کنترل هزینه ها و انحراف آن نسب به برنامه ریزی را مورد مطالعه قرار داده است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات یک رویکرد مدرن است، که کاربر قادر است اطلاعات مربوط به تمام جنبه-های ساخت را جمع آوری نماید. از لحاظ فنی، این یک نمایش دیجیتال از مشخصات فیزیکی و کاربردی تسهیلات است. این یک مخزن از دانش مشترک از اطلاعات مربوط به تسهیلات است که پایه محکمی برای تصمیم¬گیری را در طول کل دوره حیات شکل می دهد. یکپارچه بودن و منحصربه فرد بودن ابزار، به شما کمک می کند تا به هر مرحله یا هر قدم که در چرخه حیات پروژه، زمان، هزینه یا پایداری با آن درگیر هستید، دسترسی داشته باشید.

 کاربرد فناوری های اطلاعات در ساختمان

دانلود مقاله ISI مدلسازی اطلاعات ساختمان – دانلود پروپوزال آماده مدلسازی اطلاعات ساختمانd – دانلود سمینار آماده مدلسازی اطلاعات ساختمان – مدیریت ریسک از طریق فناوری های   و BIM – افزایش ایمنی در پروژه های ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM ) – کاربرد فناوری اطلاعات در ساختمان

دانلود مقاله ISI مدل سازی اطلاعات ساختمان – دانلود پروپوزال مدل سازی اطلاعات ساختمان – مقاله مدل سازی اطلاعات ساختمان – سمینار مدیریت ریسک از طریق فناوری های مدلسازی اطلاعات ساختمان و BIM – افزایش ایمنی در پروژه های ساخت با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان(BIM )

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *