دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود سمینار آماده زبان توصیف معماری نرم افزار

دانلود سمینار آماده زبان توصیف معماری نرم افزار

مقدمه

زبانهای توصیف معماری (ADL) زبانهایی هستند که به افراد اجازه می دهد طراحی یک سیستم را مشخص کنند. ADL امکاناتی را فراهم میکند تامعماری یک سیستم را بدست آورده و درباره آن استدلال کنید. معمولاً ADL ها مولفه ، اتصالات و استقرارها را فراهم می کند و به طراح اجازه می دهد تا محدودیت های زمان بندی را تعیین کند. (Singhoff و همکاران، ۲۰۱۹)  زبان توصیف معماری نرم افزار
معماری نرم افزار ، تمرکز توسعه دهندگان را از خطوط کد به عناصر معماری درشت و ساختار کلی اتصال بین آنها تغییر داده است. زبانهای توصیف معماری (ADL) به عنوان نمادهای مدل سازی برای پشتیبانی از توسعه مبتنی بر معماری پیشنهاد شده اند.( Medvidovic و Taylor، ۲۰۰۰)
تاکنون زبانهای معماری نرم افزار متعددی ارائه شده اند که هر کدام قابلیت های متفاوتی دارند. لذا در این تحقیق به بررسی انواع زبانهای توصیف معماری می پردازیم و آن ها را از نظر ویژگی ها و قابلیت ها با هم مقایسه می کینم.
هوش تجارت (BI) ترکیبی از فرآیندها ، سیاستها ، فرهنگ و فناوری برای جمع آوری ، دستکاری ، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از منابع داخلی و خارجی است. هوش تجاری امکان ارتباط اطلاعات و ایجاد دانش را فراهم می‌کند و در تصمیم گیری‌های مدیریتی نقش اساسی دارد.

زبان توصیف معماری نرم افزار 

فهرست مطالب سمینار  زبان توصیف معماری نرم افزار 

فصل ۱: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- اهداف تحقیق
۱-۳- سوالات تحقیق
۱-۴- ساختار تحقیق

فصل ۲ – معماری نرم افزار

۲-۱- معماری نرم افزار چیست؟
۲-۲- یک مثال از معماری نرم افزار
۲-۳- عوامل تاثیرگذار بر معماری نرم افزار
۲-۴- مراحل فرآیند معماری نرم افزار
۲-۴-۱- ایجاد یک مورد کاری برای سیستم
۲-۴-۲- فهم نیازمندیها
۲-۴-۳- آفرینش، انتخاب و سفارشی سازی معماری
۲-۴-۴- نمایش و ارائه مدل معماری
۲-۴-۵- تحلیل یا ارزیابی معماری
۲-۴-۶- پیاده سازی سیستم بر پایه معماری
۲-۴-۷- تضمین همنوایی پیاده سازی با معماری
۲-۵- تفاوت معماری با طراحی
۲-۶- زبان توصیف معماری نرم افزار
۲-۷- تصمیمات مدل سازی
۲-۸- زبانهای توصیف معماری (ADLs) و روابط آنها با دیگر زبانها

زبان توصیف معماری نرم افزار 

فصل ۳: زبانهای توصیف معماری نرم افزار

۳-۱- مقدمه
۳-۲- زبان Unicon
۳-۳- پشتیبانی از اتصال
۳-۳-۱- مشخصات رفتاری
۳-۳-۲- معناشناسی UniCon
۳-۴- زبان Aesop
۳-۵- زبان Darwin
۳-۵-۱- مشخصات رفتار
۳-۵-۲- معناشناسی داروین
۳-۶- زبان MetaH
۳-۶-۱- ویژگی های زبان MetaH
۳-۷- زبان Wright
۳-۷-۱- پشتیبانی از اتصال در Wright
۳-۷-۲- مشخصات رفتار
۳-۷-۳- معناشناسی Wright
۳-۸- زبان SADL
۳-۸-۱- مدلسازی مولفه ها
۳-۸-۲- مدلسازی اتصال دهنده
۳-۸-۳- معناشناسی کمان
۳-۸-۴- ارتباط داده
۳-۹- زبان C2
۳-۹-۱- مدلسازی مولفه ها در c2
۳-۹-۲- مدلسازی اتصال دهنده
۳-۱۰- زبان WEAVES
۳-۱۰-۲- ویژگی های WEAVES
۳-۱۱- زبان XADL
۳-۱۱-۲- ویژگی های XADL
۳-۱۱-۳- مزایای XADL
۳-۱۱-۴- معایب XADL
۳-۱۲- زبان Rapide
۳-۱۲-۲- پشتیبانی از اتصال در Rapide
۳-۱۲-۳- مشخصات رفتار Rapide
۳-۱۲-۴- معناشناسی Rapide
۳-۱۳- زبان AADL
۳-۱۳-۱- پشتیبانی از اتصال در AADL
۳-۱۳-۲- مشخصات رفتار AADL
۳-۱۳-۳- معناشناسی AADL
۳-۱۳-۴- Stood v5 چیست؟
۳-۱۴- زبان ACME
۳-۱۴-۲- مدلسازی مولفه در ACME
۳-۱۴-۳- مدلسازی اتصالات در ACME
۳-۱۵- زبان Koala
۳-۱۵-۱- مدلسازی مولفه در کوالا
۳-۱۵-۲- مدلسازی اتصالات در کوالا
۳-۱۵-۳- معناشناسی کوالا
۳-۱۶- تجزیه و تحلیل و مقایسه زبانها
مراجع

زبان توصیف معماری نرم افزار 

زبان توصیف معماری نرم افزار
زبان توصیف معماری نرم افزار

دانلود سمینار آماده زبان توصیف معماری نرم افزار

عنوان  زبان های توصیف معماری نرم افزار
عنوان انگلیسی پروپوزال architecture description languages(ADLs)
تعداد صفحات ۷۰
سال نگارش ۲۰۲۰
رشته     کامپیوتر 
قالب فایل Word

زبان توصیف معماری نرم افزار 

برخی از مراجع

 • Singhoff, F., Plantec, A., Rubini, S., Gaudel, V., Li, S., Fotsing, C., … & Legrand, J. (2019). How architecture description languages help schedulability analysis: a return of experience from the Cheddar project.
 • Alebrahim, A., & Heisel, M. (2017). Bridging the Gap between Requirements Engineering and Software Architecture. Springer Vieweg.
 • Vogel, O., Arnold, I., Chughtai, A., Ihler, E., Kehrer, T., Mehlig, U., & Zdun, U. (2009). Software-Architektur: Grundlagen–Konzepte. Praxis۲.
 • Tylor , R., Medvidovic, N., Dashofy, E,. (2010). Software-Architecture (Foundations, Theory and practice)
 • McDuffie, J. H. (2002, October). Using the architecture description language MetaH for designing and prototyping an embedded reconfigurable sliding mode flight controller. In  The 21st Digital Avionics Systems Conference(Vol. 2, pp. 8B1-8B1). IEEE.
 • Medvidovic, N., & Taylor, R. N. (2000). A classification and comparison framework for software architecture description languages. IEEE Transactions on software engineering۲۶(۱), ۷۰-۹۳٫
 • Ricks, K. G., Weirs, J. M., & Wells, B. E. (2002). SADL: simulation architecture description language. International Journal of Computers and Their Applications۹, ۱۲۶-۱۳۸٫
 • Medvidovic, N., Oreizy, P., Robbins, J. E., & Taylor, R. N. (1996). Using object-oriented typing to support architectural design in the C2 style. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes۲۱(۶), ۲۴-۳۲٫
 • Dissaux, P. (2004). Using the AADL for mission critical software development. In ۲nd Embedded Real Time Software Congress (ERTS’04).
 • Clements, P. C. (1996, March). A survey of architecture description languages. In Proceedings of the 8th international workshop on software specification and design (pp. 16-25). IEEE.
 • Gorlick, M. M., & Razouk, R. R. (1991, January). Using weaves for software construction and analysis. In Proceedings-13th International Conference on Software Engineering(pp. 23-24). IEEE Computer Society.

زبان توصیف معماری نرم افزار 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *