دپارتمان پژوهشی سفیر

تأثیرسیاست های پولی محافظه کارانه و نوسانات نرخ تورم بر نقدینگی بازار سهام

6,500 تومان

تعداد صفحات  سال انتشاررشته قالب
۲۱۱۳۹۶مدیریت و اقتصاد، حسابداریpdf

 

Description

عنوان مقاله فارسی: تاثیرسیاست های پولی محافظه کارانه و نوسانات نرخ تورم بر نقدینگی بازار سهام

 تعداد صفحات فارسی۲۱
کلمات کلیدیسیاستهای پولی محافظه کارانه، نقدینگی بازار سهام، رتبه اعتباری نشات گرفته از سیاستهای پولی محافظه کارانه ،نوسانات نرخ تورم ناشی از نفوذ سرمایه گذاران نهادی، ارزش بازار سهام نشات گرفته از سیاستهای پولی محافظه کارانه، تقابل رتبه اعتباری شرکت و پانل دیتا
رشتهعلوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
قالب فایل Word
  سال نشر۱۳۹۶

     چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سیاستهای پولی محافظه کارانه و نوسانات نرخ تورم بر نقدینگی بازار سهام شرکتها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۵۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بررسی شده است (۹۴۸ شرکت-سال).
برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمدهی پژوهش از نرمافزارهای Eviews8 استفاده شده است.با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین سیاستهای پولی محافظه کارانه و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسانات نرخ تورم و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معنادار وجود ندارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین رتبه اعتباری نشات گرفته از سیاستهای پولی محافظه کارانه و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معناداری وجود ندارد.
همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش شواهد حاکی از آن بود که بین نوسانات نرخ تورم ناشی از نفوذ سرمایه گذاران نهادی و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه پنجم پژوهش نشان از آن داشت که بین ارزش بازار سهام نشات گرفته از سیاستهای پولی محافظه کارانه و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با فرضیه ششم پژوهش، بین تقابل رتبه اعتباری شرکت و ارزش بازار سهام و نقدینگی بازار سهام شرکتها، رابطه معناداری وجود ندارد.

 

نقدینگی بازار سهام

نقدینگی بازار سهام

مشاهده جدیدترین مقالات ترجمه شده در مورد بلاک چین

مشاهده جدیدترین مقالات ترجمه شده در مورد بدافزار

مشاهده جدیدترین مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر

مشاهده جدیدترین مقالات ترجمه شده اینترنت اشیا

مشاهده جدیدترین مقالات ترجمه شده داده کاوی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تأثیرسیاست های پولی محافظه کارانه و نوسانات نرخ تورم بر نقدینگی بازار سهام”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *