دپارتمان پژوهشی سفیر

کارشناسی

انجام پروژه با کتیا

انجام پروژه با کتیا (Catia)

انجام پروژه با نرم افزار کتیا (Catia) دپارتمان پژوهشی سفیر متشکل از بهترین دانشجویان دانشگاه های تهران در زمینه انجام پروژه…

طراحی و شبیه سازی یک مخلوط کننده (میکسر)

طراحی و شبیه سازی یک مخلوط کننده (میکسر) فرکانسی پایین اورنده با تکنولوژی سی ماس در این بخش به پروپوزال…

شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب

  شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب در این قسمت شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم که در متلب نوشته…