شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی در این تحقیق به شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی پرداخته می شود.  در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی که تاکنون دیده‌ایم‏، یک هدف (معمولا سود) در نظر گرفته می‌شود.  اما در اغلب مسائل‏، نتیجه‌گیری‌ ها وقتی مطلوب و مورد […]

شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی بیشتر بخوانید »