دپارتمان پژوهشی سفیر

پروپوزال کارشناسی ارشد

نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد یک پروپوزال اجزای مختلفی دارد و نگارش پروپوزال  باید طبق اصول خاصی انجام شود ابتدایی ترین بخش همانند سایر پژوهش ها باید مقدمه باشد هر مقاله  یا هرگونه نوشته ی دیگر باید با مقدمه آغاز شود و در مقدمه باید در مورد نتیجه کلی مقاله مقداری توضیح دهید تا خواننده قبل […]

نحوه نگارش پروپوزال کارشناسی ارشد بیشتر بخوانید »

آموزش پروپوزال نویسی هدف از آموزش پروپوزال نویسی، آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلف یک پروپوزال است.  شما می توانید با دانلود یک پرپوزال، با نحوه نگارش پروپوزال آشنا شده و پروپوزال خود را تکمیل نمایید یک پروپوزال اجزای مختلفی دارد که باید طبق اصول خاصی نوشته شود. ابتدایی ترین بخش همانند سایر پژوهش ها باید مقدمه

آموزش پروپوزال نویسی بیشتر بخوانید »