پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری در این قسمت به بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک با عنوان  پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری پرداخته می شود. مقدمه سیستم کنترل ترافیک، سیستمی غیرخطی و غیرقطعی است.   توسط روشهای قدیمیِ و کلاسیک نمیتواند به خوبی […]

پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری بیشتر بخوانید »