دپارتمان پژوهشی سفیر

نمونه پروپوزال الکترونیک

دانلود نمونه پروپوزال مهندسی برق

دانلود نمونه پروپوزال مهندسی برق بر اساس مقالات بیس جدید  ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲  در این بخش به ارائه ی نمونه…