دپارتمان پژوهشی سفیر

مهنسی برق

نانوترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال

نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال با رسیدن تکنولوژی سیلیکونی به مرزهای محدودیت ساخت از جمله مشکلات جریان نشتی…
ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران

ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران

ساختار و عملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران مزایای استفاده از راه آهن برقی نسبت به دیزلی…