دپارتمان پژوهشی سفیر

مهنسی برق

نانوترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال

  نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال با رسیدن تکنولوژی سیلیکونی به مرزهای محدودیت ساخت از جمله مشکلات جریان نشتی و تغییرات شـدید پارامترهای ترانزیستورهای مشابه در ابعاد نانومتری و نیاز به جایگزینی مواد جدید، چند ساختار جدیـد بـرای یافتن بهترین جایگزین ترانزیستورهایFET مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات اخیر در نانوالکترونیـک پتانسیل بالای […]

نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال بیشتر بخوانید »

ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران

ساختار و عملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران مزایای استفاده از راه آهن برقی نسبت به دیزلی باعث شده است که تمام کشور های توسعه یافته و در حال توسعه تلاش روز افزونی برای بهره مندی بیشتر از این سیستم اغاز کنند. در کشور ایران نیز بحث راه آهن برقی از سالها

ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران بیشتر بخوانید »