مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یک پروژه معماری و ساخت‌وساز با برنامه‌ریزی و طراحی شروع‌شده و پس‌ازآن مرحله ساخت‌وساز برای چند ماه یا چند سال ادامه می‌یابد و درنهایت این پروژه به دوره عملیاتی می‌رسد که ممکن است ده سال قبل از تخریب ادامه‌یابد. هر یک از مراحل مختلف پروژه و چرخه عمر محصول خطرات […]

مدل سازی اطلاعات ساختمان بیشتر بخوانید »