دپارتمان پژوهشی سفیر

مدارهاي ديجيتال

نانوترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال

نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال با رسیدن تکنولوژی سیلیکونی به مرزهای محدودیت ساخت از جمله مشکلات جریان نشتی…