ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته UC همراه با رشد سریع تکنولوژیهای در حال تغییر صنعت برق منابع جدید توان که به تکنولوژیهای جدید میپردازند وارد بازار میگردند.لذا نیاز مبرمی وجود دارد تا فعالیتها و تجربههای بین المللی که درزمینه مسأله برنامه ریزی ورودی وخروجی مدرن واحدها وجود دارد […]

سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته UC بیشتر بخوانید »