دپارتمان پژوهشی سفیر

فازی

شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی

شرایط لازم و کافی برای کارایی در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه فازی در این تحقیق به شرایط لازم و کافی برای…