دپارتمان پژوهشی سفیر

شبیه سازی  سیکل رانکین ارگانیک

سیکل رنکین ارگانیک در EES

شبیه سازی سیکل رانکین ارگانیک در EES 

 دپارتمان پژوهشی سفیر با دارا بودن برترین اساتید و دانشجوان دانشگاه تهران خدمات زیر را به دانشجویان در زمینه ی…