دپارتمان پژوهشی سفیر

شبکه عصبی

ساختار نوع خاصی از شبکه نرو- فازی

ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی

ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی امروزه با افزایش سریع کلان شهرها و…
آشكارسازي و تشخيص صرع موجود در سيگنالEEG به كمك شبكه عصبي

تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

 آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی در این بخش به بررسی آشکارسازی و تشخیص صرع…