آشكارسازي و تشخيص صرع موجود در سيگنالEEG به كمك شبكه عصبي

 آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی در این بخش به بررسی آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی پرداخته می شود. الکتروانسفالوگرام(EEG)که برای نمایش فعالیت الکتریکی مغز استفاده می‌شود، ابزار کلینیکی مناسبی برای تشخیص بی‌نظمی‌های مربوط به صرع است. در این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی […]

تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی بیشتر بخوانید »