دپارتمان پژوهشی سفیر

ردیابی اهداف متحرک

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم پیشرفت‌های اخیر درزمینه‌ی فنّاوری ریز الکترومکانیکی و ریزپردازشگرها موجب پیدایش شبکه‌های…