ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم پیشرفت‌های اخیر درزمینه‌ی فنّاوری ریز الکترومکانیکی و ریزپردازشگرها موجب پیدایش شبکه‌های سنسوری شده است. لذا در این سمینار به بررسی  ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم می پردازیم این شبکه‌ها از تعداد زیادی نود کوچک ارزان‌قیمت، با مـصرف انـرژی پایین، تشکیل می‌شوند که به‌صورت […]

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم بیشتر بخوانید »