دپارتمان پژوهشی سفیر

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم

ردیابی اشیا متحرک در شبکه های حسگری بی سیم پیشرفت‌های اخیر درزمینه‌ی فنّاوری ریز الکترومکانیکی و ریزپردازشگرها موجب پیدایش شبکه‌های…