دپارتمان پژوهشی سفیر

راهنمای نگارش پروپوزال

ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک

 بررسی ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران در این سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک…
مانیتورینگ،رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری در این تحقیق به بررسی بهبود مانیتورینگ بیماران از…

اموزش پروپوزال نویسی

آموزش پروپوزال نویسی یکی از اهداف دپارتمان پژوهشی سفیر راهنمایی دانشجویان جهت آموزش پروپوزال نویسی در تمامی رشته‌ها و گرایش‌هاست.…