دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود پروپوزال آماده تشخیص چهره

بررسی، آنالیز و برنامه ریزی حرکتی سیستم چندرباتی

پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی

 پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی در این پروپوزال به تشخیص چهره با استفاده از تصاویر…