دپارتمان پژوهشی سفیر

خورشیدی

نمای شماتیک کلکتور لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی

آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

 آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی در میان انواع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی آسان و هزینه کارکرد پایین…