دپارتمان پژوهشی سفیر

خودرو

شبیه سازی دمپر الکترومغناطیسی در نرم افزار کارسیم در این بخش به نحوه ی شبیه سازی دمپر الکترومغناطیسی در نرم افزار کارسیم  پرداخته می شود. به منظور شبیه سازی باید مراحل زیر را طی کنیم. مدل سازی دمپر الکترومغناطیسی در متلب ۱- ابتدا معادلات دپر الکترومغناطیسی را متناسب با نوع خودرو بدست می اوریم. ۲-  […]

شبیه سازی دمپر الکترومغناطیسی در نرم افزار کارسیم بیشتر بخوانید »

 شبیه سازی مدل کامل خودرو با دمپر الکترومغناطیسی در متلب هدف اصلی این پروژه  شبیه سازی مدل کامل خودرو با دمپر الکترومغناطیسی در متلب می باشد. علاوه بر ان در این کد تحلیل اثرات ارتعاشات بر روی سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR در روی یک جاده رندم و یک جاده دست انداز

 شبیه سازی مدل کامل خودرو با دمپر الکترومغناطیسی در متلب بیشتر بخوانید »

  تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR هدف از این تحقیق تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR می باشد. معادلات دیفرانسیل دمپر MR از پارامترهای غیرخطی زیادی تشکیل‌شده است که عامل اصلی ایجاد آشوبناک در سیستم تعلیق نیمه فعال

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR بیشتر بخوانید »