نیروی پسا

لایه مرزی و نیروی پسا و روش های کاهش نیروی پسا یکی از مهمترین کاربردهای تئوری لایه مرزی، محاسبه نیروی پسا بر روی اجسام مختلف است. این اجسام  نظیر یک صفحه مسطح با زاویه حمله صفر، یک کشتی، بال یک هواپیما، بدنه هواپیما یا پره های یک توربین می باشد. نیروی برآ را می توان …

لایه مرزی و نیروی پسا و روش های کاهش نیروی پسا ادامه »