دپارتمان پژوهشی سفیر

تشخیص صرع

آشكارسازي و تشخيص صرع موجود در سيگنالEEG به كمك شبكه عصبي

تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

 آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی در این بخش به بررسی آشکارسازی و تشخیص صرع…