دپارتمان پژوهشی سفیر

تشخیص بدافزار

دانلود سمینار کامپیوتر

دانلود سمینار آماده بدافزارهای اندرویدی و روش‌های تشخیص آن

 دانلود سمینار آماده بدافزارهای اندرویدی و روش‌های تشخیص آن چکیده: بدافزارهای اندرویدی و روش‌های تشخیص آن امروزه بدافزارها به‌طور فزاینده‌ای…