دپارتمان پژوهشی سفیر

ترجمه تخصصی مهندسی مخابرات

ترجمه تخصصی مهندسی برق

دپارتمان پژوهشی سفیر با بهره گیری از اساتید دانشگاه های تهران، خدمات ویژه‌ای جهت ترجمه  را به شرکت‌ها و سازمان‌ها…