دپارتمان پژوهشی سفیر

تایپ در tex

آموزش سریع و کاربردی تایپ در tex درس هجدهم

آموزش سریع و کاربردی تایپ در tex درس هجدهم درس ۱۸(تایپ در tex-تولید متن به‌صورت شکل‌های مختلف با shapepare) امروزه…