دپارتمان پژوهشی سفیر

انجام پروپوزال پزشکی و دندان پزشکی

آموزش پروپوزال نویسی

آموزش پروپوزال نویسی هدف از آموزش پروپوزال نویسی، آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلف یک پروپوزال است.  شما می توانید با دانلود…