آموزش پروپوزال نویسی هدف از آموزش پروپوزال نویسی، آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلف یک پروپوزال است.  شما می توانید با دانلود یک پرپوزال، با نحوه نگارش پروپوزال آشنا شده و پروپوزال خود را تکمیل نمایید یک پروپوزال اجزای مختلفی دارد که باید طبق اصول خاصی نوشته شود. ابتدایی ترین بخش همانند سایر پژوهش ها باید مقدمه […]

آموزش پروپوزال نویسی بیشتر بخوانید »