بررسی نانو در کاهش اصطکاک

بررسی نانو در افزایش مقاومت سطوح و کاهش ضریب اصطکاک روکش های مورد استفاده در بدنه شناورها و تجهیزات زیر دریا باید در مقابل PH آب دریا، املاح،عوامل خورنده، نفوذ آب و رشد جلبکها مقاوم باشد .همچنین، باید دارای ویژگی پوشش های بالای سطح آب باشد و در برابر عوامل محیطی مانند تابش نور، رطوبت […]

بررسی نانو در افزایش مقاومت سطوح بیشتر بخوانید »