دپارتمان پژوهشی سفیر

انتقال حرارت

بررسی جریان معکوس مارپیچ در مبدل های حرارتی  انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به سیالی دیگر در صنعت توسط دستگاهی به نام مبدل حرارتی صورت میگیرد. در مبدل های حرارتی دو سیال با دمای متفاوت وجود دارد که این دستگاه شرایطی را فراهم می  آورد تا تبادل گرما میان دو سیال برقرار شود. معمولاً […]

بررسی جریان معکوس مارپیچ در مبدل های حرارتی بیشتر بخوانید »

انتقال حرارت ترکیبی (جابه جایی- هدایت) در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی در این بخش قصد داریم به تحقیق ارائه شده در مورد انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی پرداخته شود. مقدمه انتقال حرارت تشعشعی همراه با جابه جایی آزاد و اجباری (مختلط) در بسیاری از

انتقال حرارت ترکیبی در یک کانال مربعی افقی همراه با تاثیرات تشعشعی بیشتر بخوانید »