شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب در این قسمت شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم که در متلب نوشته شده است توسط دپارتمان پژوهشی سفیر به طور رایگان در اختیار علاقه مندان قرار داده می شود. مکانیزم استوارت یک ربات موازی شامل دو جسم صلب است. ربات استورات دارای یک سکوی متحرک و یک سکوی […]

شبیه سازی ربات استوارت پلتفرم در متلب بیشتر بخوانید »